Investičně nejatraktivnějším regionem v Jihomoravském kraji se stalo Blansko