Hlášení v systému RASFF: 4. týden 2014

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

24/01/2014

Německo

 ochratoxin A (181 µg/kg) v sušených fících

Turecko

24/01/2014

Itálie

 toxiny způsobující průjmovitou otravu z korýšů (DSP) – kyselina okadaiová (176 µg/kg) v živých slávkách (Mytilus galloprovincialis )

Španělsko

24/01/2014

Švédsko

 polycyklické aromatické uhlovodíky (150 µg/kg) v popcornu

USA

24/01/2014

Belgie

 kadmium (0.28; 0.34 mg/kg) v čerstvém špenátu

Belgie

23/01/2014

Itálie

 příliš veliké množství Escherichia coli (790 MPN/g) v chlazených slávkách (Mytilus galloprovincialis )

Španělsko

23/01/2014

Itálie

 Escherichia coli produkující shigatoxin (detekována) ve zmrazeném jelením mase

Rakousko

22/01/2014

Nizozemsko

 etefon (1.2 mg/kg) v plodech révy vinné

Peru

22/01/2014

 Švédsko

 Salmonella spp. v rukole

Itálie, baleno ve Švédsku

22/01/2014

Francie

 Listeria monocytogenes (120 CFU/g) v kozím sýru

Francie

22/01/2014

Nizozemsko

 etefon (1.2 mg/kg) v plodech révy vinné

Jihoafrická republika

21/01/2014

Lucembursko

 nedeklarované siřičitany (440.5 mg/kg ) v hořčici

Belgie

21/01/2014

 Slovinsko

 nedeklarovaná mléčná složka (laktoprotein 6 mg/kg) v pohankových sušenkách s mandlemi

Německo

21/01/2014

Rakousko

 anisatin (108 µg/kg) v badyánu

Vietnam, přes Německo

21/01/2014

Francie

 příliš vysoký obsah vitaminu B6 (149 mg/vzorek) v potravním doplňku

USA, přes Maďarsko

21/01/2014

Francie

 příliš vysoký obsah vitaminu B6 (3430; 5430 mg/kg) v potravním doplňku

Maďarsko

20/01/2014

Spojené království

 nedeklarovaná mléčná složka v porcích dortu

Nizozemsko

 

 

 

 

 

 

Krmiva

 

 

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.  

 

 

Vydáno: 3.2.2014

Autor: Bezpečnost Potravin

Autor: 
Mgr. Jana Beránková