Zemědělství, zemědělské podniky

Veletrh ILDEX 2018 v HCMC/Saigonu (14. – 16. března 2018, HCMC)

Velvyslanectví České republiky ve Vietnamu (ZÚ Hanoj) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR zve k účasti na veletrhu ILDEX 2018 (14. – 16. března 2018, HCMC) v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie.

Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes jednal se svým maďarským protějškem o aktuálních tématech evropského zemědělství

Ministr zemědělství Marian Jurečka se dnes v Židlochovicích sešel s maďarským ministrem zemědělství Sándorem Fazekasem. Jednali mimo jiné
o Společné zemědělské politice (SZP), například o jejím celkovém zjednodušení a snížení byrokracie. Dále hovořili o Společné rybářské politice, o nekalých obchodních praktikách a také o nutnosti podpory legislativy proti dvojí kvalitě potravin.

Jsou konvenčně hospodařící zemědělci hlupáci?

Vydáno: 23.7.2015

Označit veřejně v médiích konvenčně hospodařící zemědělce za, slušně řečeno, hlupáky, kteří prakticky nic neumí, na rozdíl od těch zemědělců, kteří hospodaří ekologicky, což chce údajně ten pravý kumšt, by se zdálo až do včerejška za prakticky nemožné. Protože takovéto urážky nemají ve slušné společnosti, kde panuje vzájemná úcta a respekt k práci toho druhého, místo ani při veškeré svobodě tisku a vyjadřování.

Autor: 
Agrární komora ČR

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 13. 7. 2015

Vydáno: 16.7.2015

Žně v letošním roce začaly s mírným předstihem vzhledem k průběhu počasí (vysoké teploty a nedostatek vláhy), které urychlilo dozrávání porostů obilovin v celé ČR, ale hlavně v oblastech, které se již delší dobu potýkají se suchem (oblasti jižní Moravy - Břeclavsko, Znojemsko, Třebíčsko, Rakovnicko) a také v oblastech s lehkými, písčitými půdami. Přesto dle šetření SZIF k 13. 7. 2015 byla sklizeň ve 28. týdnu stále teprve v počátcích a oproti minulému roku je patrný celkově pomalejší počáteční průběh sklizňových prací (tj. k 13. 7. 2015 sklizeno 2,68 % ploch obilovin a 0,81 % ploch řepky oproti 4,19 % ploch obilovin a 2,99 % ploch řepky ke dni 14. 7. 2014).

Autor: 
Ministerstvo zemědělství ČR

Zemědělci můžou ode dneška podávat Jednotnou žádost na vybraná opatření přímých plateb. Nově je podpora více zaměřená na ekologii a mladé zemědělce

Vydáno: 13.4.2015

Podpory poskytované prostřednictvím Jednotné žádosti jsou pro období 2015 – 2020 zaměřeny na šetrný přístup k životnímu prostředí, generační obměnu na venkově a na podporu odvětví nebo regionů, které čelí obtížím nebo jsou důležité z hospodářského, sociálního či environmentálního hlediska. Podmínkou pro získání dotace je, aby byl žadatel zemědělským podnikatelem, aktivním zemědělcem a obhospodařoval půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS.

Autor: 
Ministerstvo zemědělství ČR

Zemědělci zakoupili strojní zařízení v hodnotě 6,8 miliard BRL

Vydáno: 31.3.2015

Rodinné zemědělské farmy již vyčerpaly více než 6,8 miliard BRL z programu Mais Alimentos (Více potravin) v prvních pěti měsících sezóny 2014/2015, jak informovalo Ministerstvo pro rozvoj zemědělství (Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA). Částka představuje 54 % z úvěru na investice přístupné v minulé sezóně, celkem 12,7 miliard BRL. Investice do modernizace vybavení umožňuje větší začlenění technologií ve venkovských oblastech pro produkci potravin.

Autor: 
CzechTrade

Připravuje se odborná mise českých firem v oboru zemědělství

Vydáno: 25.2.2015

Již tradičně u příležitosti veletrhu AGRITECH organizuje týdenní specializovanou misi Izraelské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou a za pomoci smluvního touroperátora ALEA Tours & Trade. Mise se koná v termínu 26. dubna – 1. května 2015 a zahrnuje leteckou přepravu, asistenci na letišti, ubytování s polopenzí, B2B workshop (zajišťuje zahraniční zastoupení CzechTrade), návštěvu veletrhu, místní dopravu dle programu a česky mluvícího průvodce

Autor: 
CzechTrade

Stránky