Zemědělství, zemědělské podniky

Jsou konvenčně hospodařící zemědělci hlupáci?

Vydáno: 23.7.2015

Označit veřejně v médiích konvenčně hospodařící zemědělce za, slušně řečeno, hlupáky, kteří prakticky nic neumí, na rozdíl od těch zemědělců, kteří hospodaří ekologicky, což chce údajně ten pravý kumšt, by se zdálo až do včerejška za prakticky nemožné. Protože takovéto urážky nemají ve slušné společnosti, kde panuje vzájemná úcta a respekt k práci toho druhého, místo ani při veškeré svobodě tisku a vyjadřování.

Autor: 
Agrární komora ČR

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 13. 7. 2015

Vydáno: 16.7.2015

Žně v letošním roce začaly s mírným předstihem vzhledem k průběhu počasí (vysoké teploty a nedostatek vláhy), které urychlilo dozrávání porostů obilovin v celé ČR, ale hlavně v oblastech, které se již delší dobu potýkají se suchem (oblasti jižní Moravy - Břeclavsko, Znojemsko, Třebíčsko, Rakovnicko) a také v oblastech s lehkými, písčitými půdami. Přesto dle šetření SZIF k 13. 7. 2015 byla sklizeň ve 28. týdnu stále teprve v počátcích a oproti minulému roku je patrný celkově pomalejší počáteční průběh sklizňových prací (tj. k 13. 7. 2015 sklizeno 2,68 % ploch obilovin a 0,81 % ploch řepky oproti 4,19 % ploch obilovin a 2,99 % ploch řepky ke dni 14. 7. 2014).

Autor: 
Ministerstvo zemědělství ČR

Zemědělci můžou ode dneška podávat Jednotnou žádost na vybraná opatření přímých plateb. Nově je podpora více zaměřená na ekologii a mladé zemědělce

Vydáno: 13.4.2015

Podpory poskytované prostřednictvím Jednotné žádosti jsou pro období 2015 – 2020 zaměřeny na šetrný přístup k životnímu prostředí, generační obměnu na venkově a na podporu odvětví nebo regionů, které čelí obtížím nebo jsou důležité z hospodářského, sociálního či environmentálního hlediska. Podmínkou pro získání dotace je, aby byl žadatel zemědělským podnikatelem, aktivním zemědělcem a obhospodařoval půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS.

Autor: 
Ministerstvo zemědělství ČR

Zemědělci zakoupili strojní zařízení v hodnotě 6,8 miliard BRL

Vydáno: 31.3.2015

Rodinné zemědělské farmy již vyčerpaly více než 6,8 miliard BRL z programu Mais Alimentos (Více potravin) v prvních pěti měsících sezóny 2014/2015, jak informovalo Ministerstvo pro rozvoj zemědělství (Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA). Částka představuje 54 % z úvěru na investice přístupné v minulé sezóně, celkem 12,7 miliard BRL. Investice do modernizace vybavení umožňuje větší začlenění technologií ve venkovských oblastech pro produkci potravin.

Autor: 
CzechTrade

Připravuje se odborná mise českých firem v oboru zemědělství

Vydáno: 25.2.2015

Již tradičně u příležitosti veletrhu AGRITECH organizuje týdenní specializovanou misi Izraelské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou a za pomoci smluvního touroperátora ALEA Tours & Trade. Mise se koná v termínu 26. dubna – 1. května 2015 a zahrnuje leteckou přepravu, asistenci na letišti, ubytování s polopenzí, B2B workshop (zajišťuje zahraniční zastoupení CzechTrade), návštěvu veletrhu, místní dopravu dle programu a česky mluvícího průvodce

Autor: 
CzechTrade

EU a Maroko dokončily dohodu o ochraně geografických značení

Vydáno: 26.1.2015

Dohoda o vzájemné ochraně geografických značení mezi EU a Marokem, která byla projednávána od roku 2005, byla parafována 17. ledna 2015 v Berlíně. Tato dohoda se týká více než 3.200 evropských a 30 marockých geografických značení. Česká republika je v seznamu zastoupena především chmelem a pivem. V dohodě je seznam značení platných k 15. 1. 2013 a obsahuje mechanismy k pravidelným konzultacím a k postupnému doplňování seznamu.

Autor: 
CzechTrade

Polští zemědělci za deset let zdvojnásobili své příjmy

Vydáno: 6.1.2015

Sankce na dovoz potravinářských výrobků, které uvalilo Rusko, tvrdě dopadnou na polské zemědělce. V uplynulé dekádě si však nevedli špatně. Od vstupu země do EU v roce 2004 se jejich příjmy zdvojnásobily. Vyplývá to z nejnovější studie agentury Sedlak&Sedlak, které porovnávala disponibilní příjmy domácností za posledních deset let

Autor: 
Zpracovalo zahraniční zastoupení CzechTrade ve Varšavě.

Ministr Jurečka: Z letošního odhadovaného výsledku českého zemědělství mám velkou radost. Překonává dosud nejvyšší zisk z roku 2011

Vydáno: 17.12.2014

Zisk ve výši 19,8 miliardy korun je odhadovaný ekonomický výsledek českého zemědělství za rok 2014. Tím bude překonán dosud nejvyšší zisk z roku 2011, který byl 17,4 miliardy korun. Podle podkladů Českého statistického úřadu výsledek prezentuje Eurostat, statistický úřad Evropské unie.

Autor: 
Ministerstvo zemědělství ČR

Stránky