Legislativa

Vyhláška č. 19/2018 Sb.

Vyhláška č. 19/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů. vyhláška je účinná od 22. 2. 2018.

Návrh vyhlášky o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 14. 2. 2018 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo pavel.novak3@mze.cz.

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 13. 2. 2018 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo helena.zverinova@mze.cz.

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 13. 2. 2018 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo helena.zverinova@mze.cz.

Nová pravidla pro označování mléčné produkce

Od 16. července 2018 začnou v Rusku a dalších zemí Celní unie (Bělorusko, Kazachstán, Arménie, Kyrgyzstán) platit nová pravidla pro označování mléčné produkce. Změny byly zaneseny do technického předpisu Celní unie „O bezpečnosti mléka a mléčných produktů“.

Stránky