Mléko a mléčné výrobky

Přímý nákup mléka od producentů v ČR - prosinec 2017

Agregované údaje ze statistických zjišťování Odbyt (MZe) 6–12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, Mlék (MZe) 6–12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků.

Nová pravidla pro označování mléčné produkce

Od 16. července 2018 začnou v Rusku a dalších zemí Celní unie (Bělorusko, Kazachstán, Arménie, Kyrgyzstán) platit nová pravidla pro označování mléčné produkce. Změny byly zaneseny do technického předpisu Celní unie „O bezpečnosti mléka a mléčných produktů“.

Novinka: Mléko tahounem rakouského zemědělství

Rakouský mlékárenský průmysl je tahounem místního zemědělství. Chovatelům v předešlém roce vynesl více než 1,1 miliardu Euro a také v rakouském obchodu zaujímá velkou a spolehlivou část zisku. V celkovém zisku kategorie food retail (maloobchod potravin) je tento segment zastoupen 1,5 miliardami Euro. Rakouské domácnosti vydávají průměrně 37,9 Euro na mléčné výrobky - nejvíce na sýry (15,1 Euro) a na mléko (6,6 Euro).Stále větší oblibě se dostává tzv. speciálním mlékům. Z celkové spotřeby mléka, která v roce 2014 činila 3 834 150 tun, připadlo 11,6 % (443 486 tun) na BIO mléko a 8,6 % (328 647 tun) na tzv. Heumilch (mléko z krav, koz či ovcí, které byly krmeny bez použití siláže). Heumilch je rakouskou značkou kvality v potravinářství, která je udělována korporací Agramarkt Austria (AMA).Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

V květnu   rozšířila společnost  MADETA  a.s.  výrobky se značkou Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR o dalších pět nových výrobků

 

Autor: 
Potravinářská komora České republiky

Zemědělci dostanou zálohy na přímé platby. Zemědělský resort pro ně kvůli mléčné krizi přizpůsobil harmonogram vyplácení dotací

Vydáno: 23.9.2015

Kvůli mléčné krizi, nízkým výkupním cenám mléka a ztrátám způsobených suchem dostanou letos zemědělci mimořádně část hlavních podpor v upraveném harmonogramu. Cílem je, aby měli k dispozici peníze ze společné zemědělské politiky co nejdříve a mohli je dále využít například k uhrazení svých závazků.

Autor: 
Ministerstvo zemědělství ČR

Stránky