Všeobecné informace

Senát projednal novelu zákona o lidských tkáních a buňkách a novelu transplantačního zákona  

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, je zajištění transpozice směrnic Komise EU.

Zdroj: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/senat-projednal-novelu-zakona-o-lidskych-tk... bunkach-a-novelu-transplantac_13525_3692_1.html

Akreditovaný kvalifikační kurz

Akreditovaný kvalifikační kurz uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena/prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Stránky