Zdrojové weby

Agrární komora ČR

 

Agronavigátor, ÚZEI

 

BIOTRIN

 

Celní správa ČR

 

CzechInvest

 

CzechTrade

 

Česká obchodní inspekce

 

Česká technologická platforma pro potraviny

 

EUFIC (The European Food lnformation Council)

 

Fórum zdravé výživy

 

Hospodářská komora ČR

 

Informační centrum bezpečnosti potravin

 

Klasa

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

Ministerstvo zemědělství ČR

 

Ministerstvo životního prostředí ČR

 

Najdi si svého výrobce

 

Poradenské centrum Výživa dětí

 

Potravinářská komora ČR

 

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace

 

Regionální potravina

 

Sdružení českých spotřebitelů

 

Společnost pro výživu

 

Státní rostlinolékařská správa

 

Státní veterinární správa

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

 

Státní zemědělský intervenční fond

 

Státní zdravotní ústav

 

Svět potravin

 

Technologická agentura České republiky

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 

Víš co jíš

 

Vydavatelství AGRAL

 

Zdraví EU