Informace k Pilotnímu projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“

Zdroj: 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-k-pilotnimu-projektu-„zvlastni-postupy-pro-vysoce-kvalifikovane-zamest_13497_952_3.html