Metodika pro přidělování neinvestičních finančních prostředků v rámci dotačního programu Bezpečnost a kvalita zdravotní péče na rok 2018