Ministerstvo zdravotnictví hledá cesty k vyřešení problémů s leteckou záchrannou službou