Ministerstvo zemědělství navrhuje zastavit úmyslné těžby lesních porostů