Ministr zdravotnictví navštívil v Brně porodnici, hospic i sdružení Práh

Zdroj: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-zdravotnictvi-navstivil-v brne-porodnicihospic-i-sdruzeni-prah_14908_3801_1.html