Nová technologie slibuje snížení spotřeby hnojiv

Výrazné snížení spotřeby dusíkatých hnojiv v zemědělství slibuje nová technologie, která byla vyvinuta na univerzitě v britském Nottinghamu. Podle univerzity mohou být pomocí nové metody veškeré užitkové rostliny vybaveny vlastností vázat dusík z ovzduší. To je zatím možné jen u několika druhů, většinou leguminóz, kdy speciální bakterie na jejich kořenech fixují vzdušný dusík, přeměňují ho na dusičnany a předávají rostlinám.

Odborníkovi na hnojení prof. Edwardu Cockingovi se podařilo vnést bakterie fixující dusík do rostlin, které do té doby žádný vzdušný dusík přijímat nemohly. Za tímto účelem bylo osivo obaleno netoxickým substrátem obsahujícím bakterie. Od začátku klíčení rostliny přijímaly bakterie a rozváděly je do všech buněk, proto mohly dusík fixovat všechny části rostlin.

Univerzita zdůraznila, že u této tzv. metody N-Fix nebyly provedeny žádné genetické modifikace. Přednost metody pro zemědělskou produkci spočívá v tom, že veškeré užitkové rostliny mohou pokrýt až 60 % spotřeby dusíku z ovzduší. Díky adekvátně nižším dávkám hnojiv se uleví životnímu prostředí. Zemědělcům se sníží náklady na hnojení, proto budou možné vyšší výnosy i v chudých oblastech a metoda tak přispěje k zajištění výživy světového obyvatelstva.

Metoda N-Fix byla podle vědců v posledních deseti letech testována jak v laboratorních, tak i v polních podmínkách. Licenci pro další vývoj a prodej obdržela společnost Azotic Technologies sídlící poblíž Manchesteru. Podle odhadu společnosti bude technologie uvedena na trh nejpozději do tří let. (AgE/ad)

http://www.topagrar.com/news/Acker-Wetter-Ackernews-Neue-Technologie-verspricht-Senkung-des-Duengebedarfs-1219084.html

 

 

 

Vydáno: 22.8.2013

Autor: ÚZEI, Agronavigátor

Autor: 
Mgr. Dana Koubová (ÚZEI, Agronavigátor.cz)