Obchodní příležitosti podnikatelů ze Středočeského kraje v Kanadě

Program setkání: 

Úvodní slovo Ing. Miloše Petery, hejtmana Středočeského kraje
Představení přednášejícího p. Jerry Jelínka
Obchodní příležitosti, minimum exportéra do Kanady a další oblasti související s podnikatelskými aktivitami v Kanadě
Diskuse

Seminář je určen pro firmy z oblasti strojírenství, zemědělské techniky, leteckého průmyslu, dopravních strojů a zařízeni, z oblasti energetiky, ale i další obory se zájmem o spolupráci či prosazení se na kanadském trhu.

Seminář je pro účastníky zdarma. Prezence účastníků bude probíhat od 9.30 do 10.00  hod.

Přihlášky prosím  zasílejte elektronicky na adresu: vesela@komora.cz; tel.: 326 377 708; 724 613 952 nejpozději do 9.02.2015.

Těšíme se na Vaší účast!

Vydáno: 28.1.2015

Autor: CzechTrade

Autor: 
CzechTrade