Odezva Centrálního úložiště elektronických receptů je pouze několik sekund