Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ na části k.ú. Žďár u Kaplice