Potravinářská komora startuje kampaň Alkohol zodpovědně, říjen se stane měsícem zodpovědné konzumace alkoholu

Alkohol je veřejností často vnímán a médii prezentován v negativních souvislostech - nehody na silnicích, rozvrácené rodiny, vysoká konzumace apod. Problémem však není alkohol, ale lidská nezodpovědnost v jeho užívání. Alkohol je součástí našich životů, naší tradice, našeho společenského vyžití. Je ale třeba jednoznačně rozlišit škodlivou nadměrnou konzumaci od umírněného pití a upozornit na rizika pití u těhotných žen, mladistvých a řidičů.

 

Během týdne Zdraví a alkohol poběží online kampaň na odpovědnostních webových stránkách výrobců alkoholických nápojů, kde budou poskytnuty aktuální informace k této problematice a současně proběhnou rozhovory v médiích s nezávislými odborníky a lékaři. Cílem této části projektu je na jedné straně upozornit na zdravotní a sociální rizika spojená s nadměrnou konzumací alkoholu, ale současně poukázat na skutečnost, že alkohol může mít při omezené konzumaci příznivý účinek na organismus a není v rozporu se zdravým životním stylem.

 

V rámci tématu Alkohol a těhotné budou osloveny gynekologické ambulance a poskytnuty informační materiály pro těhotné. Zároveň proběhne digitální kampaň zaměřená na Fetální alkoholový syndrom. Cílem je upozornit na nebezpečí ohrožení plodu v souvislosti s konzumací alkoholu u těhotných. Odborné články budou publikovány v časopisech zaměřených zejména na rodiče a matky.

 

Ve spolupráci s Policií ČR a BESIPem - samostatným oddělením ministerstva dopravy proběhnou v týdnu věnovaném Alkoholu a řízení dopravně – bezpečnostní akce „Řídím, piju nealko pivo“, při kterých budou aktivně oslovováni řidiči a upozorňováni na neslučitelnost alkoholu a řízení motorového vozidla. Živé vstupy z výjezdů budou vysílány také na hlavních televizních stanicích.

 

 

V rámci týdne Alkohol a nezletilí proběhnou výukové akce na školách a rozhovory s odborníky na téma nebezpečí konzumace alkoholu mladistvými (projekt Pobavme se o alkoholu), dále budou zveřejněny informace o projektech Respektuj 18, zaměřeném na zvýšení povědomí o snadné dostupnosti alkoholických nápojů a všeobecné toleranci veřejnosti ke konzumaci alkoholu osob mladších 18 let a Člověče, nezlob se!, jež má za cíl vzdělávat veřejnost a personál maloobchodních prodejen v tom, že alkohol se nesmí prodávat nezletilým osobám. 

 

Vydáno: 1.10.2015

Autor: Česká technologická platforma pro potraviny, Potravinářská komora ČR

Autor: 
Potravinářská komora ČR