Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

 

Představujeme společnost AGROSPOL Bolehošť, a.s., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro jeden výrobek. Na naše otázky odpovídal Ing. Pavel Kupka, ředitel společnosti, AGROSPOL Bolehošť, a.s.

 

 

 

Můžete představit Vaši společnost?

Akciová společnost AGROSPOL Bolehošť, a. s. byla založena v roce 1998. Jde o středně velký klasický zemědělský podnik, který v současné době obhospodařuje celkem 1 230 ha zemědělské půdy, z toho 1 100 ha půdy orné. Díky půdním podmínkám se rostlinná výroba orientuje především na produkci konzervovaných objemných krmiv, jejichž základem jsou víceleté pícniny na senáž, kukuřice na siláž a louky na seno. Část vhodných pozemků je využívána na pěstování krmných obilovin a tržních plodin jako je potravinářská pšenice, sladovnický ječmen a řepka. Živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka a odchov mladého dobytka.. Specifickou oblastí výroby je zahrada a zelárna. Obě střediska spolu úzce spolupracují na produkci sadby zeleniny, především sadby zelí. Podnik ve vlastní zrekonstruované zelárně vyrábí tradiční Bolehošťské zelí, které v roce 2006 obdrželo prestižní značku kvality KLASA, a ve své kategorii zvítězilo v 1. ročníku soutěže Potravina roku 2006 Královéhradeckého kraje. Zahrada mimo sadby zeleniny pěstuje okurky, papriku a rajčata v objemu místního a regionálního uplatnění této čerstvé produkce.

 

 

Proč jste se rozhodli právě pro značku Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR?

Jako držitelé značky kvality Klasa jsme pro úspěšnější propagaci českých potravin, především v obchodních řetězcích, využili možnosti ucházet se o akci pořádanou Potravinářskou komorou, kterou považujeme za blízkého partnera.

 

 

Co od značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR očekáváte?

Zvýšení odbytu kysaného zelí, který jsme z části postupně ztratili vstupem do EU vlivem  výrazného zvýšení dovozu.

 

 

Kolik a jaké Vaše výrobky značku Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR získaly?

Značku získalo Bolehošťské kysané zelí

 

 

Kde může zákazník tyto výrobky koupit?

Bolehošťské kysané zelí je k dostání v Interspar Česká republika, Terno Hradec Králové, síť prodejen ENAPO a MINIPO.

 

 

Seznam výrobků se značkou Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR

Bolehošťské kysané zelí

 

 

Vizitka společnosti - kontakt

AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Bolehošť 140, 517 31 Bolehošť

tel: +420 494 627 111

email: agrospol@agbo.cz

 

 

Další společnost, která je držitelem značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR", představíme příští týden.

 

 

 

 

Autor: Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Vydáno: 8. 1. 2014

 

 

Galerie: 
Bolehošťské kysané zelí
Bolehošťské kysané zelí
Bolehošťské kysané zelí
Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky