Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

 

Představujeme společnost Rybářství Kolář a.s., která je držitelem značky Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR pro dva výrobky. Na naše otázky odpovídala Ing. Lenka Kolářová, majitelka Rybářství Kolář.

 

 

Můžete představit Vaši společnost?

Rodina farmáře Koláře hospodaří na 850 ha půdy již od roku 1992. Vedle chovu dobytka, kuřat, vepřového ale také rostlinné produkce se od roku 2013 stará také o rybářství Kolář na Vysočině. Vedle klasického chovu pstruha se Rybářství Kolář může pochlubit také dlouhodobým chovem Sivena - velmi chutné a oblíbené ryby u šéfkuchařů v celém světě. Celkem 150 rybníků skýtá rybářství Kolář. Nádherná a zdravá příroda Vysočiny přilákala rodinu Kolářových k péči o naše další národní bohatství - ČESKÉHO PSTRUHA, ale také Sivena, Lína, dravce, Candáta, Štiku či další vynikající sladkovodní ryby. 
Rybářství Kolář postupně převzalo také rybářství Velké Meziříčí, které patří již přes 50 let k tradičním producentům tržního pstruha. „Na tradici pstruhařství, založenou tehdejším podnikem státního rybářství v 60. letech minulého století chceme navázat poctivou prací a rodinnými zkušenostmi v oblasti zemědělství.

„Naše zkušenosti a úspěchy v tradičním zemědělství hrály nejdůležitější roli při rozhodování, zda bychom zvládli vrátit slávu českým pstruhům a znovu je dostat na stůl českých rodin, především těch s dětmi, protože se jedná o vynikající pochoutku se skvělými hodnotami pro zdraví každého dítěte i dospělého.“ Říká pan Kolář z Vysočiny.

V začátcích pstruhy odchovávali na středisku ve Velké Losenici s roční produkcí 5 až 12 tun. Díky příznivým klimatickým a vodním podmínkám se koncem 80. let vybudovalo další produkční středisko na řece Svratce pod Vírskou přehradou v obci Ujčov a tato poloha zajišťuje celému objektu dostatečný a kvalitní zdroj napájecí vody. Od roku 1992 se k produkci pstruha duhového ještě začaly využívat sádky ve Velkém Meziříčí a na přelomu tisíciletí se společnost stala největším tuzemským producentem pstruha duhového.

„Kvalitu našeho pstruha udržujeme na vysoké úrovni i díky užívání kvalitního pstružího krmiva od dánské firmy Biomar, která zásobuje chovy pstruha a sivena u naší společnosti. Siven se u nás stal v současnosti rovnocenným chovným druhem lososovitých ryb a představuje společně se pstruhem potočním rozšíření sortimentu chovaných lososovitých druhů ryb v chovech Rybářství Kolář, dodává pan Kolář.

Pstruh duhový není v Evropě původním druhem ryby. Byl dovezen ze Severní Ameriky a jeho původním domovem je severní Tichomoří od Kalifornie přes Britskou Kolumbii a Aljašku až na Kamčatku. Podobně jako pstruh obecný vytváří celou řadu forem (mořskou, jezerní, potoční a různé zeměpisné variety). Ve vnitrozemí vytváří pstruh duhový menší a barevnější formy a právě některé z nich se staly základem pro šlechtění hospodářských linií chovaných dnes uměle po celém světě.

Do budoucna chceme udržet kvalitní a vysokou produkci pstruha duhového. Pro tento cíl proběhne modernizace středisek výkrmu ve Velkém Meziříčí a Ujčově a dále je v plánu nákup jednotných lépe rostoucích linií pstruha duhového také z Dánska, které svou roční produkcí pstruhů překračuje hranici 30.000 tun.

Do Čech byl pstruh duhový poprvé dovezen v roce 1888 z Německa. Pozdější dovozy ve 20. století pocházely zejména z chovů v Dánsku a jejich základem by měla být jezerní forma z jezera Kamloops v Britské Kolumbii. Chov pstruhů duhových v bazénech, rybnících i klecích ponořených ve vodě přehradních nádrží dnes nese veškeré známky moderních hospodářských velkochovů.

 

 

 

Proč jste se rozhodli právě pro značku Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR?

Značku Český výrobek vnímáme jako jistotu kvality pro klienty žijící v ČR. Ať už se jedná o naše – české občany nebo expatrioty.

 

 

Co od značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR očekáváte?

Garance výroby v ČR je pro naše zákazníky důležitým rozhodujícím faktorem při nákupu pro vlastní použití. Například rodiny s dětmi se těžko orientují v přemíře nabídky ať už v oblasti ryb nebo jiných produktů. Značka Český výrobek jim pomáhá s orientací na trhu a dáv jistu důvěru a pocit korektnosti.

 

 

Kolik a jaké Vaše výrobky značku Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR získaly?

V současné době jsme získali Český výrobek pro našeho Pstruha z Rybářství Kolář. Jde o nejcennější produkt. Pstruh chovaný v našich rybnících pochází z přírody krásné Vysočiny a ta sama o sobě nabízí skvělé podmínky pro kvalitu a chuť našeho pstruha. Naše ostatní výrobky jako jsou Siven nebo kapr postupně představujeme. Siven není známou rybou. Jeho přednosti a zdraví prospěšné látky jsou v ČR velkou neznámou a my se snažíme v podstatě o jakousi osvětu.

 

 

Kde může zákazník tyto výrobky koupit?

V současné době nás najdete v prodejní síti Náš grunt, na www.svetbedynek.cz, v CREATIVE WORLD - 1. Zábavním parku pro rodiny s dětmi v ČR, dále v MAKRO Brno a pracujeme i na dalších pobočkách, V síti Lahůdkářství Tržan. Další prodejní kanály viz. www.rybarstvikolar.cz

 

 

Seznam výrobků se značkou Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR

Pstruh kuchaný

Pstruh filety

 

 

 

Vizitka společnosti - kontakt

Rybářství Kolář a. s.

Dešná 19, 378 73 Dešná

tel.: +420 384 498 122

e-mail: simacek@rybarstvikolar.cz, kolarova@rybarstvikolar.cz

web: www.rybarstvikolar.cz

Jaroslav Šimáček: +420 724 292 904

Helena Neumannová: neumannova@parktriveze.cz

 

 

 

Autor: I. Caklová

Vydáno: 19. 12. 2014

 

 

Galerie: 
Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky