Travní podsevy do kukuřice vyžadují uzpůsobení herbicidní strategie

Travní podsevy mají velký význam z hlediska podpory půdní úrodnosti při pěstování kukuřice, je však velmi důležité vzájemně sladit herbicidní ošetření v kukuřici a podsevu. Na tuto skutečnost upozornil Heinrich Romundt ze Zemědělské komory Dolní Sasko v rámci fytopatologického sjezdu Německého výboru pro kukuřici (DMK) v polovině července v Münsteru.

Jako podsev se osvědčuje směska jílku vytrvalého a jílku mnohokvětého. Výsev rychle rostoucích trav se provádí při výšce rostlin kukuřice 50 až 70 cm ručně bez zapravení. Výsev směsky kostřavy červené a kostřavy ovčí, které vykazují vyšší toleranci vůči suchu, může oproti tomu probíhat bezprostředně před nebo po výsevu kukuřice secími stroji, citoval DMK odborníky v nyní publikované tiskové zprávě.

Volba herbicidu má zásadní vliv na vývoj podsevu. Proto by měli zemědělci vedle jistého herbicidního účinku v porostu kukuřice zohlednit také snášenlivost přípravku podsevem, zdůraznil Romundt. Čím kratší je odstup mezi výsevem trav a herbicidním ošetřením, tím vyšší je riziko poškození. Obzvláště problematická je kolísající snášenlivost u přípravků se složkou působící přes půdu.

Již několik let se etabluje ochrana proti plevelům ve formě postřiků. Část hůře tolerovaných kombinací půdních herbicidů by měla být aplikována ve fázi dvou až tří listů kukuřice. Při dalším ošetření mohou být použity již jen přípravky tolerované podsevem. (AgE/ad)

 
 
 
 
Vydáno: 23.8.2013
Autor: ÚZEI, Agronavigátor
Autor: 
Mgr. Dana Koubová (ÚZEI, Agronavigátor.cz)