Usnesení ministra o prodloužení lhůty, mirabegron, L2/2017