V Evropské unii končí výrobní kvóty cukru, české cukrovary patří mezi evropskou špičku