Výběrové řízení EFSA: Spokojenost uživatelů Apdesk EFSA s poskytovanými službami

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vypisuje výběrové řízení na řešení projektu, jehož cílem je:
a) na základě literiární rešerše vybrat a otestovat nejvhodnější metody a nástoje ke zjištění spokojenosti uživatelů s poskytovanými službami (výčet není úplný, bude zpřesněn):
- web Apdesk
- administrativní vodítka
- technická vodítka
- tabulku "Jak podat žádost"
- FAQs
- webový formulář
- informační sekci o žádostech

b) určit klíčové skupiny uživatelů, které budou zkoumány (např. konzultační firmy, orgány a organizace EU, národní kompetentní autority atd.)

Veškeré informace o výběrovém řízení naleznete ZDE.

Zdroj: EFSA: Call for tender – EFSA Apdesk survey on stakeholders' satisfaction on provided services (OC/EFSA/APDESK/2013/02) - Extended deadline: 4 October 2013

 

 

Vydáno: 4.9.2013

Autor: ÚZEI, Agronavigátor

Autor: 
Bezpečnost Potravin
Kategorie: