Zpráva o konkurenceschopnosti italské výroby

Zpráva například uvádí:

Index italské průmyslové výroby komplexně ztratil, v období duben 2011 – listopad 2013, 10,9 %. Tento propad se jeví jako nejdelší (31 měsíců) a největší v rámci porovnávaných zemí EU.

V letech 2010–2013 51 % italských průmyslových společností zvýšilo celkový obrat, z čehož 39 % společností zvýšilo svůj obrat na vnitřním trhu, 61 % společností na trzích zahraničních.

V roce 2013 italské výrobní podniky s alespoň 20 zaměstnanci uskutečnily vývozní obrat v úrovni 89 % z celkového zahraničního obratu všech italských výrobních firem. Tyto podniky (s alespoň 20 zaměstnanci) se podílely z 73,1 % na celkovém obratu italského výroby. Největší podíl na vývozním obratu italských výrobních podniků mají potravinářské výrobky (71 %), nejmenší pak nábytek (24 %).

Celá zpráva – 131 stran – je ke stažení (k dispozici pouze italská jazyková verze) zde:http://www.istat.it/it/archivio/113149

 

 

Vydáno: 3.4.2014

Autor: CzechTrade

Autor: 
Zpracovala Ivana Třosková, zahraniční zastoupení MPO v Miláně.