Ostatní

Dotazník pro potravinářské a zemědělské podniky k proexportním aktivitám Ministerstva zemědělství

Vydáno: 24.9.2013

Ministerstvo zemědělství se obrací na zemědělské a potravinářské podniky s žádostí o zodpovězení čtyř otázek týkajících se budoucího směřování proexportní politiky resortu.

Autor: 
Ministerstvo zemědělství

Státní veterinární správa důrazně odmítá závěry tiskové konference Komory veterinárních lékařů ČR o bezpečnosti masa na českém trhu

Vydáno: 23.9.2013

Dne 20. 9. 2013 vydala Komora veterinárních lékařů ČR, ústy svého prezidenta Jana Bernardyho, tiskové prohlášení, ve kterém uvádí nepravdivé informace. Taková zavádějící sdělení mají negativní dopad na důvěru českých spotřebitelů v potraviny, které se dostávají na jejich stoly.

Autor: 
SVS
Kategorie: 

Zpráva o monitoringu cizorodých látek v potravních řetězcích v r. 2012

Vydáno: 18.9.2013

Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu MZe v roce 2012.
Autor: 
Ministerstvo zemědělství
Kategorie: 

Stránky