Ministr zdravotnictví: Lidé se nemusejí bát, žádné nebezpečí spojené s únikem radioaktivních látek aktuálně nehrozí!

Situace, ke které došlo začátkem měsíce ve francouzském Flamanville je sice nepříjemná, avšak nedošlo zde k žádnému úniku radioaktivního materiálu a reaktor nebyl ovlivněn.

Stránky