Inspekce pro neakceptovatelný hygienický stav uzavřela 140 provozoven

V letošním roce Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela již 140 provozoven. Z tohoto počtu je 96 provozoven společného stravování – restaurace, rychlá očerstvení, pivnice apod. – kde inspekce získala kompetenci k výkonu kontroly až 1. 1. 2015. Typickými důvody k uzavření provozovny je rozsáhlé a dlouhodobé zanedbání úklidu, výskyt škůdců, hromadění odpadu, absence přístupu k teplé vodě a další prohřešky, které přímo ohrožují zdraví spotřebitele. Přehled aktuálně uzavřených provozoven zde:
Restaurace Na Libušíně (kontrolovaná osoba: Caradac Czech s.r.o.), Koterovská 147, Plzeň. V prostorách restaurační kuchyně byly mastnotou a zaschlou špínou znečištěny plochy pracovních zařízení jako fritézy, mikrovlnná trouba, nebo zaplísněná digestoř. Na podlahách pod zařízeními provozovatel ponechal enormní množství usazené špíny. Podlahy byly celkově v nečistém stavu, který neodpovídal správným hygienickým podmínkám. V prostorách kuchyně i baru byly nekryté odpadkové koše bez víka. Z uvedených důvodů Inspekce přistoupila k zákazu užívání prostor kuchyně.
Restaurace U Trpaslíka (kontrolovaná osoba: Kateřina Humlová), Klášterní 23, Plzeň. V kuchyni provozovny Inspekce zjistila celou řadu hygienických nedostatků. Plochy kolem digestoře byly znečištěny stékajícím olejem a jeho kondenzátem, strop nad sporáky byl silně znečištěný tukem i prachem a byl poškozený olupující se omítkou. Zařízení jako sporák a mikrovlnná trouba byly narezlé a kolem pracovních ploch se nacházely zbytky potravin z předchozí přípravy pokrmů.
Prodejna ovoce a zeleniny Sihn Dang Dang (kontrolovaná osoba: Sihn Dang Dang), Masarykovo náměstí 29, Vyškov. V den kontroly zjistili inspektoři v regále se zeleninou výskyt myšího trusu, stejně jako na několika místech na podlaze a v regálech s balenými potravinami. Myší trus a okousané obaly potravin se vyskytovaly i ve skladu potravin. Ve skaldu se nacházely dvě popelnice společně s dalším nahromaděným odpadem a předměty nesouvisejícími s činností prodeje. Myší trus inspektoři zjistili i v místech přípravy zmrzliny a pizzy, které jsou vydávány prodejním okénkem.
Hospůdka Rujna (kontrolovaná osoba: Michaela Kapušová), Jiráskova 431 11, Jirkov. V prostorách kuchyně inspektoři zjistili výskyt myšího trusu vedle nepoužívané trouby, včetně stop myšího okusu na kartonových krabicích. V kuchyni byly také uloženy předměty nesouvisející s předmětem činnosti a odpadky. V mrazící vaně na polotovary byl na dně led s nečistotami a na liště pod víkem kolonie černé plísně. V prostorách baru a konzumní části byl cítit zápach, pravděpodobně z odpadní jímky. Pod barem za sudy se vyskytoval myší trus a nečistoty jako prach, nedopalky cigaret či obaly potravin.
Bistro 65 (kontrolovaná osoba: Thi Thuy Huong Pham), Smetanova 65, 439 42 Postoloprty. Na místě uložený zákaz užívání prostor následoval po zjištění inspektorů, že se v prostorách vyskytoval myší trus, hmyzí škůdci a provozovna není proti dalšímu pronikání škůdců zabezpečena. Provozovnu rovněž charakterizoval zanedbaný úklid – zejména nečistoty na kuchyňských a zařízeních, regálech a podlahách - a nahromaděný odpad.
Pekárna - Radim Kadlec (kontrolovaná osoba: Radim Kadlec), Dělnická 664, 749 01 Vítkov. Při kontrole inspektoři na místě zjistili výrazně zanedbaný úklid, nečistoty se nacházely zejména na podlaze a to ve všech prostorách, na stropě a stěně kynárny provozovatel ponechal rostoucí plísně, droždí a kvasy byly uskladněny v silně znečištěné lednici, v prostorách pro výrobu potravin se volně pohybovalo domácí zvíře a prostor nebyl zabezpečený proti pronikání škůdců.
POTRAVINY MIX (kontrolovaná osoba: Vladimíra Martanová), 1. Máje 222, 38501 Vimperk. Inspektoři na místě uložili zákaz užívání prostor pro zázemí prodejny potravin, kde se uskutečňovala výroba produktů studené kuchyně. Provozovatel zde naprosto neobdržel základní hygienické požadavky tím, že prostory využíval i pro skladování předmětů zcela nesouvisejícími s výrobou potravin, které mohly kontaminovat připravované výrobky. Dispozice prostor byla rovněž nevhodná, například toaleta nebyla stavebně oddělena od skladovaných potravin.
HOSPODA OBĚDNICE (kontrolovaná osoba: Jana Sirotková), Obděnice 42, 262 55 Petrovice. Výskyt myšího trusu a potravin poškozených myším okusem vedl k okamžitému zákazu užívání prostor pro kuchyň uvedené provozovny. Dále zde inspektoři zjistili rostoucí plísně na stěnách kuchyně a v chladicích zařízeních.
U Birhanzlů (kontrolovaná osoba: Jiří Birhanzl), Brožíkova 245/5, Praha 5. V provozovně rychlého občerstvení inspektoři zjistili několik zásadních porušení hygienických předpisů: výskyt myšího trusu, absenci přístupu k teplé vodě pro hygienickou očistu rukou, dlouhodobě výrazně zanedbaný úklid projevující se množstvím nečistot na kuchyňských zařízeních, regálech s potravinami a podlahách a v neposlední řadě opadávající omítku stěn a stropů, která mohla kontaminovat připravované pokrmy.
Při zjištění nepřijatelných hygienických podmínek v potravinářském provozu inspekce na místě uloží zákaz užívání prostor. Zároveň provozovateli prostřednictvím uloženého opatření nařídí, aby zjištěná pochybení napravil. Pokud provozovatel opatření splní, SZPI při opakované kontrole zákaz užívání prostor uvolní. V případě závažných porušení předpisů v oblasti hygieny inspekce s kontrolovanou osobou zahajuje správní řízení o uložení sankce. Přehled provozoven, kde byl uložen zákaz užívání prostor, inspekce průběžně zpřístupňuje spotřebitelům prostřednictvím nové sekce Provozovny na portáluPotraviny na pranýři. Kromě podrobných informací o kontrolních zjištěních je zde k dispozici i fotodokumentace.
 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
 
Autor: SZPI
Vydáno: 31.7.2015
 

 

Autor: 
SZPI