Inspekce uzavřela 16 provozoven během necelého měsíce

Hospoda u Vzducholodě (kontrolovaná osoba: Josef Pavlíček), Floriánské náměstí 441/5, 796 01 Prostějov. Podlaha v kuchyni, včetně regálů, vykazovala v době kontroly silné znečištění zašlou špínou, která svědčila o nedostatečně prováděné hygienické praxi. Na podlaze v kuchyňce se u stěn dokonce vyskytoval myší trus. Taktéž podlaha pod výčepem byla silně znečištěna prachem, nečistotami a pavučinami.
JEDNOTA (kontrolovaná osoba: Spotřební družstvo Zábřeh), Černá Voda 94, 790 54 Černá Voda. V regálech ve skladu provozovny byly zjištěny nečistoty, pavučiny a myší trus. Dále se v regálu s pečivem za obslužným pultem vyskytovaly myší exkrementy a uvnitř provozovny na parapetech byla přítomna uhynulá hmyzí těla. Provozovna nebyla dostatečně ochráněná před pronikáním škůdců a nebylo tak zajištěné bezpečné skladování potravin.
Potraviny – večerka - smíšené zboží (kontrolovaná osoba: Tín Do Van), Václavské náměstí 118, 285 04 Uhlířské Janovice. Provozovna byla v alarmujícím stavu vzhledem ke značnému působení myší. V regálech na prodejní ploše byly při stěnách i pod potravinami (dětské piškoty, smažené  bramborové  lupínky, tyčinky) myší exkrementy. Řada potravinových obalů zde byla znečištěna právě myším trusem, nebo byla hlodavci okousána. Myší exkrementy byly přítomny také ve skladu potravin, sociálním zázemí provozovny (na sporáku) a po balených nápojích dokonce pobíhala myš. Vyjma těchto pochybení byly zjištěny i další, jako znečištěné podlahy či pár bot, položený v krabici s bramborami.
Restaurace U kostela (kontrolovaná osoba: Stanislav Sviták), Náměstí Dr. Tyrše 6, 257 65 Čechtice. Ve skladu potravin byly inspektory objeveny dvě mrtvé myši včetně myších exkrementů. Dále byl ve skladu, kde byly uskladněny balené nápoje a sudová piva, na podlaze zjištěn nepořádek - prach, smetí či zbytky obalů. V regálech, kde byla uskladněna mouka, došlo u dvou výrobků k myšímu okusu. Provozovna tak nebyla dostatečně zabezpečena proti vniknutí hlodavců.
Nonstop bar Jack Daniels (kontrolovaná osoba: David Ďulík), Písečná 5252, 430 04 Chomutov. Celá řada pochybení byla zjištěna v prostorách kuchyně provozovny, jako například zbytky potravin a špína v koutech, skladování předmětů nesouvisejících s činností provozu, ale především zaschlá mastnota na kuchyňských spotřebičích a jejich celkově tristní hygienický stav. Lednice, trouba na rozpečení zmražené pizzy či mikrovlnná trouba, byly silně znečištěny. Dveře od lednice byly oprýskané, neudržované a zasaženy korozí. Nad kuchyňským dřezem byl promáčený strop s odlupující se omítkou.
Potraviny Michaela Scharhagová (kontrolovaná osoba: Michaela Scharhagová), Tržní náměstí 5, 417 04 Hrob. Uvedená provozovna funguje jako maloobchodní prodejna potravin a zároveň jako výrobna nebalených lahůdkářských výrobků. Podlaha ve výrobní místnosti pokrmů studené kuchyně, byla pod dvojdřezem špinavá, byly zde drobky a zašlapané nečistoty. Tato místnost také sloužila částečně jako kancelář a sklad potravin. Z těchto důvodů nebylo na místě možné zajistit dostatečný pracovní prostor pro hygienické provedení všech postupů při výrobě potravin a zároveň zajistit přijatelné hygienické podmínky. V místnosti se vyskytovaly nad výrobními stoly dvě mucholapky s mrtvým hmyzem, který se stejně tak vyskytoval v krytech obou osvětlovacích těles. Vzhledem k uvedeným důvodům nebyla provozovna vhodná k výrobě potravin nabízených k lidské spotřebě.
Restaurace a bar Waikiki (kontrolovaná osoba: Filip Vakoč), Vršovické náměstí 111/2, 101 00 Praha. V prostorách strojovny provozovny se vyskytoval živý hlodavec a množství exkrementů. Ty byly přítomny i ve skladu potravin, kde byly skladovány KEG sudy s pivem a kde se připravovala zelenina a brambory. Vzhledem ke zmíněným zjištěním byl provozovateli uložen zákaz užívání uvedené části provozovny.
Restaurace Na Třemošně (kontrolovaná osoba: VIMI s.r.o.), Přemyslovská 1660/35, 130 00 Praha. V prostorech skladu s KEG sudy bylo velké množství nečistot, souvislá vrstva prachu na veškerém zařízení a prostory nebyly v dobrém technickém stavu. Byly zde nahromaděny odpady (plastová víčka) a materiál nesouvisející s předmětem činnosti. Povrchy podlah, stěn a stropů byly pokryty nečistotami, pavučinami a prachem. V celém prostoru sklepa se nacházela místa s porušenou povrchovou úpravou (malbou, omítkou) a na několika místech byly viditelné stopy po zatékání. Uvedené skutečnosti vedly k uložení zákazu používání této části provozovny.
Hostinec U Svatošů (kontrolované osoby: Karel Svatoš, Božena Svatošová), Na Vršku 177, 384 22 Vlachovo Březí. Ve všech částech sklepních prostor sklepa zjistili inspektoři SZPI značný výskyt myších exkrementů. Taktéž zde byl identifikován myší požer na uskladněných bramborách. Uskladněné sudy byly pod vrstvou prachu a opadané omítky. Celé prostory vykazovaly známky špatné hygienické praxe. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem Inspekce přistoupila k uložení zákazu užívání prostor sklepa.
Potraviny Tien Nguyen Dinh (kontrolovaná osoba: Tien Nguyen Dinh), Manětín 286, 331 62 Manětín. Strop skladních prostor provozovny byl poškozen po celé své délce, přičemž v polovině stropu chyběla omítka a tvoří jej tak staré poškozené dřevěné trámy. Stěny ve skladu byly v době kontroly špinavé a s množstvím pavučin. V podlaze na konci skladu je otvor, ve kterém byly naskládány předměty nesouvisející s činností provozovny, jako použité pneumatiky, starý obalový materiál a další předměty. Sklad nebyl celkově udržován v dobrém hygienickém stavu a došlo tak k uložení zákazu užívání jeho prostoru do doby sjednání nápravy.
Restaurace U Pumpy (kontrolovaná osoba: BLUE SMOKE, spol. s r.o.), Plzeňská 156, 330 11 Třemošná. Ve sklepních prostorách provozovny se vyskytovalo velké množství nečistot a prachu, včetně předmětů nesouvisejících s předmětem činnosti. Povrchy podlah, stěn a stropů byly v celém prostoru promáčené, porušené, docházelo k odlučování částeček a na několika místech se vyskytovaly plísně. Popisovaný stav vedl k uložení zákazu užívání sklepních prostor uvedené provozovny.
Potraviny Emília Horňáková (kontrolovaná osoba: Emília Horňáková), Trboušany 117, 664 64 Trboušany. Strop nad mraženým boxem se zmrzlinou, mraženým masem a strop mezi prodejnou a skladem potravin byl v nevyhovujícím hygienickém stavu. Strop jevil známky plesnivění a odlupovala se z něj omítka. Dle sdělení vedoucího prodejny docházelo k zatečení stropu ze střechy budovy. Dále v prostorách obslužného úseku nebyl v době kontroly funkční přívod studené či teplé vody a na toaletách pro zaměstnance nebyla tekoucí teplá voda.
Hostinec U Volejníků (kontrolovaná osoba: Marie Pivná), Žehuň 25, Žehuň. V prostorách kuchyně i skladu potravin zjistili inspektoři přítomnost myších výkalů (např. v rozích místností, za mrazícím pultem, boxem, stolem, parapetu, na podlaze u výpusti atd.) Prostory pod výčepním pultem byly zaneseny špínou, prachem a pavučinami. Ve skladu potravin a v manipulační místnosti byly porušeny povrchy stěn, přičemž v manipulační místnosti ze stropu zatékalo. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem došlo k uložení zákazu užívání prostor  pro  výrobu  pokrmů a  uvádění  na trh.
Restaurace Golf (kontrolovaná osoba: MON clubs s.r.o.), Dolní 412, 747 15 Šilheřovice. Nejvíce pochybení zaznamenali inspektoři v prostoru kuchyně. Jednalo se především o výskyt myšího trusu na podlaze a výrazné nečistoty (prach, zbytky potravin) za kuchyňskou linkou a mrazícím zařízením. Nevyhovující byl také stav omítky v kuchyni, která se na několika místech odlupovala. Značně problematické zde bylo také skladování potravin, kdy byly na jednom místě společně uskladněny kosti, led a čerstvé kuřecí maso. Při opakované kontrole bylo shledáno, že provozovatel nerespektoval uložený zákaz a prostory dále užíval. Zákaz nadále trvá a vzhledem k porušení uloženého opatření bude provozovateli navýšena navržená sankce ve správním řízení.
PRIMROSE a.s. (kontrolovaná osoba: PRIMROSE a.s.), Chrudimská 1703, 286 01 Čáslav. Ve skladových i výrobních prostorách výrobny bylinných extraktů pro kosmetické i potravinářské účely, Inspekce zjistila několik výrazných porušení hygienické praxe. V manipulační chodbě, šatně zaměstnanců i laboratorním skladu se vyskytoval myší trus. Exkrementy byly zjištěny i na pytlích s bylinami pro přípravu vodných extraktů (využívané také pro výrobu sirupů). Mezi pytli byla inspektory spatřena pobíhající myš. Ve skladu byla dále poškozená stěna (odlupující se omítka) a na zdi za paletou se vyskytovala plíseň. Vzhledem k nedodržení elementárních hygienických podmínek Inspekce uložila zákaz užívání výrobních a skladovacích prostor do doby sjednání nápravy.
Jídelna u Karoušků (kontrolovaná osoba: Libor Veselý), U Cukrovaru 56, 250 63 Mratín. Významným porušením hygienických předpisů v provozovně, byla přítomnost myšího trusu v prostorách jídelny a kuchyně. Chladicí box pro uskladnění potravin byl po stěnách i na stropě napaden plísní. Provozovatel také v několika případech uváděl na trh potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti (pražená zrnková káva, piškoty a cukrovinky), které nebyly patřičně označeny a odděleně umístěny. Kontrolovaná osoba taktéž nedodržela správné podmínky skladování potravin, předepsané výrobcem (uzeniny, čerstvé maso, rybí filé atd.).
V případě zjištění nepřijatelných hygienických podmínek Inspekce přikročila ke kompletnímu či částečnému zákazu užívání prostor do doby sjednání nápravy a naplnění nařízených opatření. S kontrolovanými subjekty, které se vážně provinily proti předpisům, inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce. 
 
Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – zástupce tiskového mluvčího, tel.: +420 547 426 613
Zdroj: SZPI

 

Vydáno: 29.9.2015

Autor: Bezpečnost potravin

Autor: 
Bezpečnost Potravin
Kategorie: