Počasí nepřálo skokanům, inspektoři nepoctivcům

Kontrola ČOI v Harrachově v době pořádání Mistrovství světa v letech na lyžích proběhla v rámci kontrolní akce Zimní turistická sezóna, při níž se inspektoři zaměřují na nejrůznější podnikatelské subjekty, nabízející návštěvníkům center zimních turistických sportů zboží nebo služby. Kontrolovali zejména dodržování zásad poctivosti prodeje, jako míry podávaných nápojů a hmotnost pokrmů, informování spotřebitele o ceně a správné účtování nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb. Dále kontrolovali poskytnutí informací o výrobcích nebo nabízených službách v českém jazyce (návody k použití, bezpečnostní upozornění), vydání dokladu o zakoupení na vyžádání spotřebitele a také ověřovali, zda jsou používána ověřená stanovená měřidla.

V průběhu 10 kontrol zjistili inspektoři v jednom případě porušení § 3 zákona o ochraně spotřebitele. Prodávající ani na vyžádání spotřebitele neuvedl hmotnost podávaného pokrmu a objednaný alkoholický nápoj nepodal ve správné míře. Za toto porušení zákona bude s kontrolovanou osobou vedeno správní řízení.

Při třech dalších kontrolách bylo zjištěno, že prodávající nepoužívají k měření nápojů a k vážení pokrmů úředně ověřená měřidla. Za tato porušení zákona byly na místě uloženy 3 blokové pokuty v celkové výši 3000 Kč. Současně byl na 2 kusy měřidel bez platného úředního ověření vydán zákaz používání do doby zjednání nápravy.

 

 

Vydáno: 19.3.2014

Autor: ČOI

Autor: 
ČOI