Přínos inovací ke zdraví

 

  

                                                                                               

 

Tisková konference Potravinářské komory ČR a České technologické platformy pro potraviny ukázala, že inovace v potravinářství a zdraví životní styl jdou ruku v ruce.

 

Inovace jsou základem konkurenceschopnosti evropského a potažmo i českého potravinářského průmyslu. Výrobky zajišťující specifické požadavky zákazníka, kromě vysokých požadavků na bezpečnost a kvalitu produkce, jsou základním předpokladem udržení postavení potravinářského průmyslu v celosvětové konkurenci a samozřejmě i českého průmyslu v rámci EU. Proto i jejich podpora patří k hlavním prioritám Evropské komise, která se promítá do jednotlivých finančních nástrojů, které budou v tomto programovacím období k dispozici, zejména k podpoře inovací v rámci Programu rozvoje venkova v gesci Ministerstva zemědělství a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. „Tyto podpory chtějí čeští potravináři maximálně využít tak, jako tomu bylo v uplynulém období“, říká Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR.

Důkazem toho, že potravinářské inovace a zdraví patří k sobě, jsou mnohé výrobky dnes běžně dostupné na trhu. Příkladem jsou mléčné výrobky, pekařské výrobky nebo nealkoholické nápoje, což také názorně ukázala tisková konference.

Potravinářská komora ČR a Česká technologická platforma pro potraviny se dlouhodobě věnují oblasti zdraví a zdravého životního stylu. „Již sedmým rokem podporujeme soutěž „Hravě žij zdravě“ zaměřenou na zdravý životní styl žáků pátých tříd základních škol“, říká Martin Klofanda, předseda pracovní skupiny pro zdravý životní styl PK ČR. „Její oblibu dokládá účast, do sedmého ročníku se zapojilo více než 6.500 dětí. Novinkou z konce minulého roku je soutěž Smart Life, která je obdobou Hravě žij zdravě s tím, že se liší svou cílovou skupinou – zaměřuje se na středoškoláky. Prvního ročníku soutěže Smart Life se zúčastnilo 50 tříd z 36 středních škol ČR a ukázalo se, že i mezi mladou generací je o zdravý životní styl zájem. V těchto projektech chceme i nadále pokračovat, protože osvětu v této oblasti považujeme za velice důležitou.

 

Více informací na www.foodnet.cz, www.soutez.hravezijzdrave.cz a www.smartlifesoutez.cz.

 

Autor: PK ČR

Vydáno: 1.4.2014

Soubory: 
PřílohaVelikost
Tisková zpráva PK ČR 1.4.20141.11 MB
Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky