GMO

Databáze IPAFEED monitoruje vliv GM krmiv na hospodářská zvířata

Vydáno: 8.10.2015

Díky 7. Rámcovému programu EU se podařilo sestavit a v červenci t.r. zveřejnit databázi IPAFEED, která je rozsáhlým zdrojem informací o vlivu geneticky modifikovaných (dále GM) krmiv na zdraví hospodářských zvířat. Jednalo se o projekt MARLON (Monitoring of Animals for Feed-related Risks in the Long Term), zaměřený na monitoring zvířat krmených potenciálně rizikovými krmivy v dlouhodobém horizontu. V rámci projektu byly kromě uvedené databáze vypracovány též nástroje a doporučení, jak sledovat dlouhodobé efekty konzumace GM krmiv

Autor: 
Biotrin
Kategorie: 

Zmírní regulaci GMO v EU Transatlantické partnerství obchodu a investic?

Vydáno: 30.9.2015

Příznivci užívání produktů moderních biotechnologií vkládají velké naděje do nově vznikající dohody mezi EU a USA nazvané Transatlantické partnerství obchodu a investic (angl. Transatlantic Trade and Investment Partnership, dále TTIP). Tato dohoda je totiž zaměřená na odstranění barier v obchodu mezi oběma stranami Atlantiku, což by mělo vést k výraznému navýšení obchodního profitu EU i USA. A jednou z takových existujících barier jsou i různé přístupy, resp. regulace v oblasti využívání geneticky modifikovaných organismů (dále GMO).

Autor: 
Biotrin
Kategorie: 

Pomocí GM rostlin lze redukovat otravy z kontaminovaných jídel

Vydáno: 30.9.2015

Tým vědců z německých společností Nomad Bioscience a Icon Genetics objevil novou strategii, jak bojovat proti nemocem způsobeným konzumací kontaminovaných potravin. Pomocí genového inženýrství vyprodukovali ve vybraných rostlinách antimikrobiální proteiny, které lze následně extrahovat a použít pro dekontaminaci potravin, zejména masa.

Autor: 
Biotrin
Kategorie: 

Návrh Evropské komise o národních zákazech GM potravin a krmiv zatím nikdo nepodpořil

Vydáno: 21.9.2015

Společná zemědělská politika, Program rozvoje venkova na období 2014 až 2020 a spolupráce Visegrádské skupiny jsou témata dvoudenní návštěvy ministra zemědělství Mariana Jurečky ve Slovinsku. S ministrem zemědělství, lesnictví a potravinářství Dejanem Židanem hovořil také o záchranných opatřeních v sektoru mléka ze strany Evropské komise.

Autor: 
Ministerstvo zemědělství ČR
Kategorie: 

EFSA: nové GM plodiny nepředstavují riziko, námitky odpůrců jsou bezpředmětné

Vydáno: 18.8.2015

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal v posledních měsících několik vědeckých stanovisek k bezpečnosti nových geneticky modifikovaných (dále "GM") zemědělských plodin a vyjádřil se též k námitkám nevládních organizací proti povolením vydaným Evropskou komisí.

Autor: 
Biotrin
Kategorie: 

Budou se v USA označovat potraviny vyrobené z GMO?

Vydáno: 10.8.2015

Americkou Sněmovnou reprezentantů prošel koncem července zákon, který se týká označování geneticky modifikovaných (GM) potravin v USA. Konkrétně jde oSafe and Accurate Food Labelling Act, který byl schválen poměrem 275 ku 150 hlasy zástupců jednotlivých států USA.

Autor: 
Biotrin
Kategorie: 

Návrh Evropské komise povolující národní zákazy použití GM potravin a krmiv je nadále odmítán

Vydáno: 6.8.2015

Evropská komise (dále „EK“) vytvořila a předložila návrh právního dokumentu, díky kterému by členské státy mohly za určitých podmínek vyhlásit národní zákaz použití geneticky modifikovaných (dále „GM“) potravin a krmiv schválených na úrovni EU. Tento návrh se však nesetkal s podporou ani v Evropském parlamentu (dále „EP“) ani mezi členskými státy na jednání příslušné Rady ministrů.

Autor: 
Biotrin
Kategorie: 

Stránky