Ministerstvo zemědělství

Ministr zemědělství Marian Jurečka se ujal funkce

Vydáno: 30.1.2014

Marian Jurečka se dnes dopoledne ujal funkce ministra zemědělství. Stalo se tak za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky den poté, co Marian Jurečka převzal jmenovací dekret od prezidenta Miloše Zemana.

Autor: 
Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace MZe

Ministr zemědělství: Čerpání evropských peněz v příštích letech vyžaduje změny některých zákonů

Vydáno: 10.1.2014

Pro čerpání evropských dotací v letech 2014 až 2020 jsou důležité novely zákonů o zemědělství a o Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF), které včera schválila vláda. Nové legislativní úpravy reagují na návrhy nových nařízení Evropského parlamentu a Rady. Bez nich by nebylo možné v České republice administrovat nástroje Společné zemědělské a rybářské politiky EU pro období 2014 až 2020, zejména dotačního charakteru.

Autor: 
Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace MZe

Zemědělci a lesníci poškození při živelních katastrofách dostanou v budoucnu finanční pomoc rychleji

Vydáno: 10.1.2014

Evropská komise schválila Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství a lesnictví vypracovaný Ministerstvem zemědělství. V případě často se vyskytujících živelních katastrof, zejména povodní či sucha, tak bude mít Ministerstvo k dispozici obecná pravidla pro poskytování státní podpory. Pomoc postiženým tak může zaslat neodkladně.

Autor: 
Dana Večeřová - ředitelka, Odbor komunikace MZe

Dvacet minut Radiožurnálu 2. ledna 2014: Už dovážíme přes 40 % potravin, upozorňuje Jan Veleba z Agrární komory ČR

Vydáno: 6.1.2014

Novým ministrem zemědělství by se mohl stát lidovec Marian Jurečka. Jenže právě úsilí KDU-ČSL o zisk tohoto resortu vzbudilo odpor některých vlivných agrárníků. Už se zástupci Agrární komory ČR smířili s tím, že ministerstvo zemědělství připadne lidovcům? Na to odpovídal po 17. hodině prezident této komory a senátor Jan Veleba.

Autor: 
Rozhlas.cz

Ministři zemědělství definitivně potvrdili podobu reformy Společné zemědělské politiky

Vydáno: 18.12.2013

Ministři zemědělství formálně odsouhlasili reformu Společné zemědělské politiky a přechodná opatření reformy pro rok 2014. Na dvoudenním jednání, které dnes skončilo v Bruselu, se zabývali také otázkou nového návrhu, který řeší propagační opatření, a jako každým rokem v této době nastavením rybolovných práv.

Autor: 
Ing. Dana Večeřová

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství přijalo Program péče o bobra evropského v České republice

Vydáno: 11.12.2013

Program péče o bobra evropského v ČR vychází z potřeby řešit problematiku ochrany tohoto specifického druhu v kontextu hospodářského využívání krajiny člověkem. V posledních desetiletích došlo k obnovení výskytu bobra evropského na území ČR a jeho počty jsou na našem území stále na vzestupu. Potravní a další činností bobrů však dochází často ke vzniku škod a omezení hospodářské využitelnosti bobrem ovlivněných pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné hledat řešení, která zajistí možnost koexistence zájmů na ochraně bobra i hospodářských zájmů v krajině.

Autor: 
Ministerstvo životního prostředí

Poskytování podpor de minimis do 30.6.2014 dle stávajících předpisů

Vydáno: 5.12.2013

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže informuje o změnách, které nastanou v roce 2014 v oblasti poskytování podpory de minimis.

Autor: 
MZe

Stránky