Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství a Potravinářská komora uspořádaly pro podnikatele seminář k možnostem vývozu do východních zemí

Vydáno: 24.10.2013

Přestože statistiky agrárního zahraničního obchodu v poslední době vykazují pozitivní trendy, je třeba změnit komoditní strukturu exportu a zaměřit se hlavně na vývoz produktů s vyšší přidanou hodnotou. Uvedli to na pražském semináři „Možnosti zvýšení vývozu potravin na východ od EU“ náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková a ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory Miroslav Koberna.

Autor: 
Ing. Dana Večeřová

Ministr zemědělství: Pro zemědělce by bylo neúnosné zrušení podpory takzvané zelené nafty

Vydáno: 17.10.2013

O dotacích, zmírnění škod způsobených červnovými povodněmi a Programu rozvoje venkova hovořil ve středu večer ministr zemědělství Miroslav Toman se zemědělci v obci Klapý na Litoměřicku. Dalším z témat bylo daňové zvýhodnění tzv. zelené nafty a církevní restituce.

Autor: 
Ing. Dana Večeřová

Zemědělci mohou letos získat 80 milionů korun ve formě Přechodné vnitrostátní podpory

Vydáno: 14.10.2013

Zemědělci mohou zasílat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) žádost o tzv. Přechodnou vnitrostátní podporu (PVP). V jejím rámci můžou získat dotace na chmel, brambory pro výrobu škrobu, přežvýkavce, na chov ovcí, koz, chov krav na maso a na zemědělskou půdu.

Autor: 
Ministerstvo zemědělství

Ministr zemědělství Miroslav Toman jednal se zástupci obchodních společností o podpoře českých potravin

Vydáno: 9.10.2013

Novelizace zákona o potravinách a tabákových výrobcích a větší zastoupení českých potravin trhu byly hlavními tématy dnešního jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana s představiteli maloobchodních a velkoobchodních řetězců. Účastníci kulatého stolu hovořili také o zvýšení kvality potravinářského zboží nabízeného v obchodní síti, které Ministerstvo zemědělství vnímá jako jednu ze svých priorit.

Autor: 
Ing. Dana Večeřová, MZe

Ministerstvo zemědělství se účastní veletrhu Anuga 2013

Vydáno: 7.10.2013

Nejnovější trendy v oblasti potravin a stravování sleduje mezinárodní potravinářský veletrh Anuga 2013, který dnes začal v Kolíně nad Rýnem. Této největší a nejvýznamnější mezinárodní výstavy v oblasti potravinářství konané v Evropě se účastní české firmy pod patronací Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond.

Autor: 
Ing. Dana Večeřová, MZe

Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes navštívil ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové

Vydáno: 4.10.2013

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman dnes v rámci návštěv jednotlivých resortních organizací navštívil ředitelství státního podniku Lesy České republiky v Hradci Králové, kde se setkal s vedením podniku a zúčastnil se rozšířené porady s řediteli krajských ředitelství a lesních závodů.

Autor: 
Ing. Dana Večeřová

Ministr zemědělství Miroslav Toman zhodnotil aktuální situaci v resortu a plnění programových priorit

Vydáno: 3.10.2013

Odstranění povodňových škod a řešení finančních náhrad zemědělcům postiženým červnovými povodněmi, snaha o vysokou bezpečnost a kvalitu potravin a lepší informovanost spotřebitelů a sestavení rozpočtu Ministerstva zemědělství na příští rok. To byly priority ministra zemědělství Miroslava Tomana při jeho nástupu do úřadu. Dnes ministr zhodnotil, jak se daří je plnit.

Autor: 
Ing. Dana Večeřová

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. září 2013

Vydáno: 3.10.2013

Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí.

Autor: 
Mgr. Dana Koubová

Ministr zemědělství Miroslav Toman se v Jihlavě setkal se zemědělci a zahájil Den s Krajem Vysočina

Vydáno: 30.9.2013

Současnému stavu zemědělství a dosavadním výsledkům jednání české agrární diplomacie o Společné zemědělské politice bylo věnováno dnešní setkání ministra zemědělství Miroslava Tomana se zemědělci v Jihlavě. Ministr tam také zahájil Den s Krajem Vysočina.

Autor: 
Ing. Dana Večeřová, MZe

Stránky