Odpady

Vyhodnocení možnosti využití šeku k bezhotovostní platbě za vykoupený kovový odpad podle zákona o odpadech

Vydáno: 1.10.2015

Soulad pojmu šek s pojmem bezhotovostní platby dle § 18 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Autor: 
Ministerstvo životního prostředí ČR
Kategorie: 

Nová odpadová data MŽP za rok 2014: Zlepšení materiálového využití a méně odpadů na skládkách

Vydáno: 16.9.2015

V roce 2014 Česká republika vyprodukovala 32 mil. tun všech odpadů. Z toho 1,56 mil. tun činil nebezpečný odpad a 30,46 mil. tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR vychází produkce 3043 kg/rok všech odpadů.

Autor: 
Ministerstvo životního prostředí ČR
Kategorie: 

Za kovy od října už jen poštovní poukázkou nebo převodem prostředků na účet - informace MŽP k poštovním poukázkám

Vydáno: 1.9.2015

Ustanovení novely zákona o odpadech (kterou podepsal prezident a jejíž předpokládaná účinnost bude od 1. října 2015) uvádí, že „Provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů může za vykoupený nebo odebraný odpad stanovený prováděcím právním předpisem poskytovat úplatu pouze převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu". Zákon přímo stanovuje, že pokud bude postupováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, musí být využita forma poštovního poukazu. Jiná forma v zákoně uvedena není. V ČR provozuje službu "Dodání poukázané peněžní částky (poštovní poukaz) - vnitrostátní" Česká pošta.

Autor: 
Ministerstvo životního prostředí ČR
Kategorie: 

Senát schválil odpadovou novelu, která mimo jiné definuje bezhotovostní výkup kovů

Vydáno: 14.8.2015

K podpisu prezidenta po dnešku míří technická novela zákona o odpadech schválená Senátem PČR. Ta uvádí do souladu evropskou a českou legislativu v oblasti odpadů. Novela zákona o odpadech zapracovává změnu směrnice o bateriích a akumulátorech, ale i některé nové evropské směrnice. Formou pozměňovacího návrhu do zákona prošla i zcela nová úprava zavádějící kolektivní systémy pro zpětný odběr pneumatik. Tzv. euronovela zpřesňuje i definici bezhotovostní platby za kovový odpad. Tou bude nově výhradně převod z účtu na účet nebo poštovní poukázka.

Autor: 
Ministerstvo životního prostředí ČR
Kategorie: 

Živočišné odpady z výroby potravin do komunálního odpadu rozhodně nepatří

Vydáno: 5.8.2015

Státní veterinární správa letos již podruhé pokutovala stejnou prodejnu masa a uzenin v Černošicích kvůli obdobnému deliktu. Přestože byl provozovatel tamní prodejny z podobných důvodů sankcionován již v květnu, zjistili úřední veterinární lékaři při kontrole provedené v závěru července, že stále nenakládá s živočišným odpadem v souladu s předpisy. Droby odhozené do popelnice na komunální odpad, kam rozhodně nepatří, silně obtěžovaly okolí zápachem. Prodejci byla uložena pokuta v řádu desítek tisíc Kč.

Autor: 
SVS ČR
Kategorie: 

Poslanci schválili novelu zákona o odpadech. Má zavést i definici bezhotovostní platby za šrot

Vydáno: 13.7.2015

Do Senátu míří po dnešním souhlasu poslanců technická novela zákona o odpadech. Ta uvádí do souladu evropské právo s českým odpadovým zákonem. Novela zapracovává změnu směrnice o bateriích a akumulátorech, ale i některé nové evropské směrnice. Formou pozměňovacího návrhu do zákona prošla i zcela nová úprava zavádějící kolektivní systémy pro zpětný odběr pneumatik. Tzv. euronovela zpřesňuje i definici bezhotovostní platby za kovový odpad. Tou bude nově výhradně převod z účtu na účet nebo poštovní poukázka.

Autor: 
Ministerstvo životního prostředí ČR
Kategorie: 

Zájem o dotace (nejen) na třídění bioodpadu trojnásobně převýšil vymezené prostředky. Výsledky budou v květnu

Vydáno: 25.3.2015

Víc než trojnásobný zájem žadatelů o dotace na zlepšení systému nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie či úpravy vodního režimu v krajině hlásí Státní fond životního prostředí ČR. Ten k poslednímu dni 64. výzvy (k 19. březnu) přijal 2421 žádostí za 5,65 miliardy korun. Zbývající prostředky z dobíhajícího Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 přitom činily 1,75 miliardy Kč. MŽP i SFŽP ČR mají zájem na tom, aby na dotaci dosáhlo co nejvíce žadatelů, a budou proto hledat možnosti, jak celkovou dotaci navýšit. Žadatelé budou znát výsledky do konce května.

Autor: 
Ministerstvo životního prostředí ČR
Kategorie: 

Ministr Brabec k aktuální výzvě z OPŽP 2007–2013: Naším cílem je obcím co nejvíce snížit vstupní náklady na zavedení povinnosti třídit kovy a bioodpad

Vydáno: 13.2.2015

Náměstek ministra životního prostředí pro EU fondy Jan Kříž, zástupce Evropské komise Christos Gogos a představitelé krajů i českých měst a obcí ČR dnes společně hodnotili výsledky OPŽP a jeho přínosy v loňském roce pro životní prostředí a pro českou ekonomiku. Ministerstvo životního prostředí dnes v Praze uspořádalo výroční konferenci Operačního programu Životní prostředí 2015. Konference se konala v přelomovém čase, kdy se ukončují projekty z období 2007–2013, je vyhlášena aktuální výzva s alokací 1,75 mld. korun a zároveň se rozbíhá období programu 2014–2020.

Autor: 
Ministerstvo životního prostředí ČR

Až 14 milionů krajům na zpracování krajských plánů odpadového hospodářství

Vydáno: 9.1.2015

MŽP dnes zahajuje příjem žádostí o příspěvek na tvorbu krajských plánů odpadového hospodářství, které budou vycházet z Plánu odpadového hospodářství ČR 2015–2024 (POH ČR), schváleného vládou v prosinci loňského roku. Ministr Brabec na podporu vypracování krajských plánů odpadové strategie vyčlenil pro kraje 14 milionů Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Kraje mohou písemné žádosti o dotaci poslat poštou, datovou službou nebo podat přímo na podatelně SFŽP ČR až do 9. března 2015.

Autor: 
Ministerstvo životního prostředí ČR
Kategorie: 

Stránky