Ostatní

Český den na anglické farmě

Vydáno: 12.6.2015

Záměr uspořádat outdoorovou B2C akci vznikl na základě dosavadních aktivit zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně v oblasti obnovitelné energetiky. Zde zahraniční kancelář mimo jiné spolupracuje s britskými partnery českých výrobců za účelem další propagace českých výrobků a vyhledávání finálních zákazníků nebo dalších partnerů těchto firem

Autor: 
CzechTrade
Kategorie: 

Vyhlášení soutěže o nejvhodnější nabídku na logo „Česká potravina“ - PRODLOUŽENÍ LHŮTY

Vydáno: 11.6.2015

Předmět plnění je vytvoření originálního grafického Loga „česká potravina“ pro Ministerstvo zemědělství.

Autor: 
Ministerstvo zemědělství ČR
Kategorie: 

Český den na anglické farmě

Vydáno: 10.6.2015

Záměr uspořádat outdoorovou B2C akci vznikl na základě dosavadních aktivit zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně v oblasti obnovitelné energetiky. Zde zahraniční kancelář mimo jiné spolupracuje s britskými partnery českých výrobců za účelem další propagace českých výrobků a vyhledávání finálních zákazníků nebo dalších partnerů těchto firem.

Autor: 
CzechTrade
Kategorie: 

Vláda jednomyslně schválila návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Vydáno: 8.6.2015

„Podporuji plošný zákaz kouření na veřejných místech nejen jako ministr zdravotnictví, ale především jako lékař. Mnohokrát jsem v praxi viděl následky, které nechává kouření na lidském organismu. Nikdo by neměl být vystaven pasivnímu kouření. Ti, kteří si zdraví ničí proto, že nejsou schopni se zbavit závislosti, nechť tak činí na místech, kde neohrožují zdraví ostatních. Nejde jen o zdraví hostů nekuřáků, ale také například o zdraví personálu provozoven. Chápu, že podnikatelé hájí svůj zisk, ale já hájím ochranu zdraví a dnešní rozhodnutí vlády považuji za významný krok na cestě k vítězství této ochrany zdraví nad mocnou lobby těch, kterým kuřáci, ale i konzumenti alkoholu, přinášejí nemalé zisky,“ uvedl po rozhodnutí vlády ministr Svatopluk Němeček.

Autor: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Kategorie: 

SVS vydala kladné stanovisko k udělení licence Zoologické zahradě Tábor

Vydáno: 8.6.2015

Zástupci Státní veterinární správy (SVS) a dalších institucí se v pátek 29. května účastnili místního šetření v Zoologické zahradě Tábor, a.s. Šetření bylo součástí probíhajícího správního řízení ve věci vydání licence novému provozovateli ZOO, akciové společnosti Zoologická zahrada Tábor. Na základě kontroly bylo konstatováno, že chov zvířat odpovídá požadavkům pro chov zvířat v zajetí. Krajská veterinární správa (KVS) pro Jihočeský kraj zaslala Ministerstvu životního prostředí, které bude o udělení licence rozhodovat, kladné stanovisko.

Autor: 
SVS ČR
Kategorie: 

Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 - 2020. Čeští rybáři z něj získají přibližně 1,1 miliardy korun

Vydáno: 4.6.2015

Evropská komise schválila OP Rybářství 2014 - 2020, který připravilo Ministerstvo zemědělství. Čeští produkční rybáři z něj budou v příštích šesti letech čerpat dotace například na zařízení pro chov ryb nebo modernizaci a výstavbu zpracoven ryb.

 
Autor: 
Ministerstvo zemědělství ČR
Kategorie: 

Pozor na dovoz zboží z dovolených

Vydáno: 3.6.2015

V období dovolených se celníci na Letišti Václava Havla v Praze Ruzyni setkávají při kontrolách zavazadel turistů s různými druhy zboží, které si cestující přivážejí z dovolené jako suvenýr, aniž by tušili, že porušují platné mezinárodní a národní předpisy.

Autor: 
Celní správa ČR
Kategorie: 

Do výběrového řízení na podporu kvalitních potravin se přihlásilo 18 agentur

Vydáno: 3.6.2015

Dne 1. června 2015 skončila lhůta pro podávání nabídek k veřejné zakázce „Rámcová smlouva – propagační a informační kampaň na podporu kvalitních potravin“. Zájem ze strany uchazečů byl mimořádný. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) obdržel celkem 34 nabídek od 18 agentur. Hodnotitelská komise bude nyní vybírat nejvhodnější uchazeče pro každou ze čtyř samostatných částí zakázky.

Autor: 
AK - Apic.cz
Kategorie: 

Stránky