Ostatní

Sucho bude pokračovat nejméně 14 dní

Vydáno: 6.8.2015

 I v následujících týdnech bude dle meteorologické předpovědi srážek poskrovnu, vyskytovat by se měly jen ojedinělé bouřky a přeháňky. Sucho v půdě a na povrchových tocích tak bude pokračovat. Průtoky budou setrvalé nebo nadále velmi zvolna klesající. V případě podzemních vod lze očekávat nadále mírný pokles hladin.

Autor: 
Agrární komora ČR
Kategorie: 

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

Vydáno: 4.8.2015

Dne 31. 12. 2008 prvně vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení s úplným názvem Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, kterému se říká " nařízení CLP ". Jedná se o obsáhlý předpis, nyní má celý včetně příloh již přes 2000 stran, který byl  již mnohokrát  novelizován a další novely lze průběžně očekávat. Nařízení vychází ze starších předpisů v oblasti chemických látek, ale vytváří nový dost odlišný systém klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí. Nově je do textu doplněn přehled jednotlivých novel nařízení CLP. Pro zájemce o kurz o nové klasifikaci a označování jsou informace uvedeny na konci článku .  

Autor: 
Státní zdravotní ústav
Kategorie: 

Úspěšná spolupráce ČR a Gruzie na zlepšování životního prostředí v Gruzii: 6 dokončených projektů za posledních 5 let a další běží

Vydáno 28.7.2015

Ministr Richard Brabec se setkal se svým gruzínským protějškem, ministrem životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů Giglou Agulašvilim. Oba ministři na půldenním jednání probírali vedle aktuálních témat ochrany přírody, adaptace na klimatické změny, ekologických zátěží či odpadového a vodního hospodářství úspěšně zrealizované nebo běžící projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí v Gruzii, na nichž se podíleli či podílejí experti MŽP a jeho resortních organizací. Společně se zástupci českých firem ministři hovořili o zkušenostech zúčastněných podniků na realizaci projektů v Gruzii a také o možnostech či technologiích, které jsou schopni jejich experti ve spolupráci s odborníky MŽP gruzínské straně nabídnout.

Autor: 
Ministerstvo životního prostředí ČR
Kategorie: 

Ministerstvo zemědělství uveřejňuje na svém webu smlouvy nad 50 000 korun

Vydáno 27.7.2015

Ministerstvo zemědělství v rámci posílení transparentnosti veřejné správy spustilo v červenci registr smluv s finančním objemem nad 50 000 korun. Na webu už byly zveřejněny první smlouvy.

Autor: 
MZe ČR
Kategorie: 

Hospodářská komora ČR finišuje přípravy podnikatelské mise do Íránu. Zájem podnikatelů je vysoký

Vydáno: 23.7.2015

Hospodářská komora ČR pokračuje v posilování obchodních vztahů s Íránem. V rámci podnikatelské mise do Íránu, kterou Komora pořádá ve dnech 19.–23. září 2015, se přihlásilo již 30 firem. Jen za dnešek o účast v misi projevilo zájem pět tuzemských firem a další se hlásí. Na dnešek byla totiž stanovena uzávěrka pro možnost se do mise přihlásit. Zástupci firem z oborů hutnictví, energetiky, farmacie, logistiky nebo bankovnictví navštíví Teherán a Tabríz, kde budou probíhat podnikatelská fóra a jednání se zástupci íránského byznysu.

Autor: 
Hospodářská komora ČR
Kategorie: 

Stanovení nebezpečného výrobku - Melaminová miska ZH ZEPHAN HOMES MELAMINE WARE NO.Z007-1-1-BOW

Vydáno: 22.7.2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

Autor: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Stránky