Ostatní

Pokles ploch s Bt kukuřicí v ČR

Vydáno: 10.9.2015

Podle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství (dále MZe) došlo v letošním roce opět k poklesu ploch s Bt kukuřicí v ČR. 11 pěstitelů ohlásilo MZe celkem cca 1.000 ha Bt kukuřice, která je stále jedinou geneticky modifikovanou (dále GM) plodinou, povolenou k pěstování v ČR, resp. EU. Oproti loňskému roku se Bt kukuřice přestala pěstovat v kraji Vysočina, v Moravskoslezském a v Olomouckém kraji. Nejvíce se pěstuje ve Středočeském kraji, a to na 418 ha.

Autor: 
Biotrin
Kategorie: 

Hlavní hygienik: Česká republika není aktuálně v souvislosti s migrací ohrožena nákazami

Vydáno: 8.9.2015

„V souvislosti s uprchlickou krizí v tuto chvíli občanům na území České republiky nehrozí žádné zdravotní nebezpečí spojené s exotickými infekčními nemocemi,“ uvedl Hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Autor: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Kategorie: 

VIETNAM: Prodej výrobků pro děti poroste

Vydáno: 7.9.2015

Očekává se, že rychlá urbanizace, růst střední třídy a rostoucí míra účasti žen v pracovním procesu ve Vietnamu budou stimulovat globální růst prodejů kojeneckého zboží a dětských plen. Zveřejnila to minulý týden ve své zprávě „Globální péče o dítě“ společnost Nielsen.

Autor: 
CzechTrade
Kategorie: 

Vznikne nové pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Vydáno: 4.9.2015

V souvislosti s vyhlášením chráněné krajinné oblasti Brdy a kvůli lepší dostupnosti pro veřejnost vznikne na Příbramsku detašované pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, v rámci něhož bude pracovat i správa chráněné krajinné oblasti Brdy.

Autor: 
Ministerstvo životního prostředí ČR
Kategorie: 

Problémy s PCB v chovech hospodářských zvířat se stále objevují

Vydáno: 2.9.2015

V České republice se stále vyskytují stáje, v nichž nebyly odstraněny staré nátěry obsahující karcinogenní polychlorované bifenyly (PCB). Přestože chovatelská veřejnost byla v minulosti opakovaně informována prostřednictvím tiskových zpráv, odborných publikací či formou letáků, Státní veterinární správa (SVS) se dosud stále setkává s případy, kdy farmáři potenciální problém neřeší a staré nátěry neodstraňují. V současné době z tohoto důvodu trvají mimořádná veterinární opatření na šesti farmách – z toho čtyři v Ústeckém, jedna v Libereckém a jedna ve Středočeském kraji.

 

Autor: 
Bezpečnost Potravin
Kategorie: 

Za kovy od října už jen poštovní poukázkou nebo převodem prostředků na účet - informace MŽP k poštovním poukázkám

Vydáno: 1.9.2015

Ustanovení novely zákona o odpadech (kterou podepsal prezident a jejíž předpokládaná účinnost bude od 1. října 2015) uvádí, že „Provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů může za vykoupený nebo odebraný odpad stanovený prováděcím právním předpisem poskytovat úplatu pouze převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu". Zákon přímo stanovuje, že pokud bude postupováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, musí být využita forma poštovního poukazu. Jiná forma v zákoně uvedena není. V ČR provozuje službu "Dodání poukázané peněžní částky (poštovní poukaz) - vnitrostátní" Česká pošta.

Autor: 
Ministerstvo životního prostředí ČR
Kategorie: 

V Česku byl po 20 letech opět prokázán případ hniloby včelího plodu

Vydáno: 1.9.2015

V České republice byl v průběhu srpna poprvé po 20 letech prokázán případ hniloby včelího plodu. Na dvou stanovištích na Trutnovsku (v Peci pod Sněžkou a v Horním Maršově) byla po zjištění klinických příznaků onemocnění potvrzena přítomnost původce nákazy i laboratorně. Krajskou veterinární správou byla proto vyhlášena mimořádná veterinární opatření (MVO) a vytyčeno ochranné pásmo, zahrnující katastrální území v okruhu s poloměrem 5 km od vyhlášených ohnisek. V ochranném pásmu byly chovatelům zakázány veškeré přesuny včelstev i matek, nařízeno provedení klinických prohlídek včelstev spojených s rozebráním díla a zajištění odběru měli (směsného odpadu na dně úlu), určené pro bakteriologické vyšetření.

Autor: 
SVS ČR
Kategorie: 

Ministři projednali Národní strategii Zdraví 2020

Vydáno: 21.8.2015

Vláda na svém dnešním (20. 8. 2015) zasedání odsouhlasila 13 akčních plánů v rámci implementace Národní strategie Zdraví 2020. Mezi schválené akční plány patří například prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvládání infekčních onemocnění 

Autor: 
Bezpečnost Potravin

Stránky