Potraviny, potravinářský průmysl

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost Masokombinát Polička a.s., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro výrobek Kamenecká klobása.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Analýza: Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Vydáno: 2.7.2014

Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak velká, jako ve stejném období loni. Výrazně však zesílil jejich dovoz z Polska a z Nizozemí, čímž se v případě obou zemí bilance potravinových obchodů ČR zhoršila. 

Autor: 
Český statistický úřad

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost Allivictus, s. r. o., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro 1 výrobek. Na naše otázky odpovídal Ing. Martin Dindoš, ředitel společnosti Allivictus, s. r. o.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Izrael se chystá zjednodušit předpisy pro dovoz potravin

Vydáno: 27.6.2014

Již několik měsíců se v Izraeli vedou diskuse, jakým způsobem dosáhnout snížení neúměrně vysokých maloobchodních cen potravin, které jsou i podle místního konzervativního tisku minimálně o 19 % vyšší, než je průměr zemí OECD. Za prvotní příčinu vysokých cen jsou považovány zbytečně přísné a byrokratické dovozní předpisy, které významně zdražují dovozy a celou řadu zahraničních výrobců dokonce odradí své zboží do Izraele vůbec nabízet. Na trhu tak nevzniká dostatečná cenová konkurence, která by nějak výrazně ohrožovala dominantní postavení místních výrobních konglomerátů (k těm největším patří Tnuva, Strauss, Tara, Dabach Brothers a Central Bottling Co.).

Autor: 
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO a CzechTrade v Tel Avivu.

Veletrh Free From Food - příležitost pro výrobce a distributory speciálních potravin

Vydáno: 13.6.2014

Ve dnech 3.-4. června 2014 se v halách bruselského výstaviště uskutečnil druhý ročník veletrhu speciálních potravin Free From Food. Veletrh byl výjimečnou příležitostí pro setkání dodavatelů a nákupčích potravin bez alergenů

Autor: 
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO a CzechTrade v Bruselu.

Stránky