Voda

Požadavky na jakost vody k úpravě na vodu pitnou

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je provozovatel povinen provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky v elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodí jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok.

Modrá zpráva: Ministerstvo zemědělství investovalo do rozvoje vodovodní a kanalizační sítě miliardu korun

Vydáno: 2.9.2015

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2014 přináší souhrnnou informaci například o hospodaření s vodami, ochraně povrchových i podzemních vod a ochraně před povodněmi. Takzvanou Modrou zprávu připravují Ministerstva zemědělství a životního prostředí každoročně.

Autor: 
Agrární komora ČR
Kategorie: 

Připravuje se odborná mise českých firem na vodohospodářský veletrh WATEC 2015

Vydáno: 29.6.2015

V termínu 13. - 15. 10. 2015 se bude konat odborná mise spojená s vodohospodářským veletrhem WATEC 2015. Pro české firmy to bude vhodná příležitost pro navázání kontaktů s izraelskými partnery v daném oboru.

Autor: 
CzechTrade
Kategorie: 

Reakce MŽP na výroky Petra Havla v článku na serveru Česká pozice Mýty kolem regulace vody

Vydáno: 7.11.2014

Ministerstvo životního prostředí se důrazně ohrazuje proti nepravdivým informacím Petra Havla v jeho článku na serveru Česká pozice, který se týká tématu regulace vodárenství v České republice.

Autor: 
Ministerstvo životního prostředí ČR

Sucho a nedostatek vodních zdrojů v ČR bude řešit mezirezortní pracovní skupina

Vydáno: 10.10.2014

Meziresortní skupina složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, výzkumných pracovišť a státních institucí bude do budoucna společně řešit problémy sucha a nedostatku vodních zdrojů v České republice.

Autor: 
Mgr. Dana Koubová
Kategorie: 

Školení k provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona

Vydáno: 3.10.2014

Odbor ochrany vod bude dne 15. 10. 2014 na Ministerstvu životního prostředí v místnosti č. 432 pořádat školení k provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona.

Autor: 
Ministerstvo životního prostředí ČR
Kategorie: 

Stránky