Agrární komora ČR

AK ČR podporuje požadavky demonstrujících zemědělců

Vydáno: 8.9.2015

AK ČR podpořila požadavky zemědělců na demonstraci konané dne 7. září a zastřešené organizací evropských farmářů a družstev COPA - COGECA, kteří v Bruselu požadují aktivní řešení problémů trhu s mlékem a dalšími komoditami, jako je vepřové maso, ovoce a  zelenina, zasažených především ruským embargem a zrušením kvótového režimu, čímž došlo k rozkolísání cen i stability trhu.

Autor: 
Agrární komora ČR

Nepouštět už dál zemědělství žilou

Vydáno: 21.7.2015

Jsme v období, kdy naše zemědělství postihla po roce, který byl pro chovatele dojnic jako jediný v tomto století ekonomicky velmi zajímavý, opět mléčná krize. Ta je bohužel v tomto století u chovatelů dojného skotu častější než ekonomicky velmi zajímavé roky. Nákupní cena mléka se blíží k 7 korun za litr, tj. hluboko pod výrobní náklady i dobrých chovatelů a objevují se opět snahy o zrušení chovů ze strany zemědělců, informace o přebytcích, ze strany zpracovatelů a informace o tom, že chov skotu u nás nemá takovou budoucnost, jako v okolních zemích. Tato všechna slova nejsou férová vůči celému našemu zemědělství, a proto se musíme proti nim důrazně ohradit. Zkrátka nemůžeme řešit, tedy vlastně neřešit, mléčnou krizi tím, že opět snížíme stavy dojného skotu. To už není dál možné, protože už teď jsme to přehnali a máme čtvrtinu stavu dojnic z roku 1990.  Produkci mléka máme na hektar zemědělské půdy poloviční než v sousedním Německu

Autor: 
Agrární komora ČR

Komuniké z 57. jednání představitelů Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky, které se uskutečnilo v Brně ve dnech 25. a 26. června 2015

Vydáno: 2.7.2015

Zástupci Maďarské agrární komory (NAK), Slovenské poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Národní rady Agrárních komor Polska (KRIR) a Agrární komory České republiky (AKČR) se zúčastnili 56. jednání představitelů Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky, které se konalo ve dnech 25. a 26. června v Brně.

Autor: 
Agrární komora ČR

Měsíční výkaz o nákupu MLÉKA, o výrobě a užití vybraných MLÉKARENSKÝCH VÝROBKŮ rok 2015

Vydáno: 30.6.2015

Výsledky šetření mléka Mlék (MZe) 6-12. Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků.

Autor: 
Agrární komora ČR

Stanovisko Agrární komory ČR k novele zákona o významné tržní síle

Vydáno: 12.6.2015

Agrární komora ČR (dále jen „AK ČR“) jednoznačně podporuje novelu zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (dále jen „ZVTS“). Předložený návrh, který je v současné době v podobě sněmovního tisku 444 v prvním čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, reaguje na zjištění, která v průběhu platnosti zákona učinil při jeho aplikaci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“). Předkládaná novela odstraňuje výkladové obtíže spojené se základním konceptem významné tržní síly a měla by tak ÚOHS usnadnit jeho rozhodování. AK ČR podporuje tuto novelu, protože v jejím důsledku se zákon stane efektivnější, snáze aplikovatelný a přispěje ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice.

Autor: 
Agrární komora ČR

Tisková zpráva PK ČR a AK ČR - SOCR a někteří poslanci by neměli lhát

Vydáno: 26.5.2015

Potravinářská komora ČR a Agrární komora ČR se důrazně ohrazuje proti nepravdivým a silně zavádějícím komentářům některých opozičních poslanců a představitelů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR k projednávanému zákonu o významné tržní síle.

Autor: 
PK ČR

Mistrovství floristů ČR 44. ročník Děčínské kotvy - Téma: FloralFactory aneb svatba ve staré továrně

Vydáno 14.5.2015

Mistrovství floristů ČR probíhá v rámci Děčínských slavností. Soutěž se koná pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Letošní ročník soutěže probíhá v prostorách Centra Pivovar v Děčíně.

Termín soutěže: 13. – 14. 5. 2015. Termín výstavy: 15. – 17.5.2015, Centrum Pivovar, Sofijská, Děčín.

Autor: 
Apic - AK

Agrární komora ČR podporuje české zemědělství jako jeden celek

Vydáno: 22.1.2015

V poslední době se opět v médích objevují vyhrocené diskuse a rozbroje na téma malí versus velcí zemědělci, ještě lépe řečeno rodinné farmy versus zemědělské podniky. Z pohledu Agrární komory je ale jakékoliv striktní dělení zemědělských podniků na velké, malé a střední není zapotřebí, protože v každém případě jsou to bez ohledu na velikost podniku jedni zemědělci, kteří hospodaří na stejné půdě ve stejné republice.

Autor: 
AK - Apic.cz

Stránky