Potravinářská komora České republiky

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost Povltavské mlékárny, a.s., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro 11 zrajících sýrů značky Sedlčanský. Na naše otázky odpovídal Kamil Arnošt z marketingu Povltavských mlékáren.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Potravinářská komora ČR požaduje přísnější systém ochrany spotřebitele před možnými dovozy nekvalitních potravin ze zahraničí

Vydáno: 1.10.2013

V souvislosti s pokračujícími skandály s nekvalitními zahraničními potravinami požaduje Potravinářská komora ČR zpřísnění systému ochrany českého spotřebitele před dovozy nekvalitních potravin.

Autor: 
Ing. Jarmila Štolcová

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost POEX Velké Meziříčí, a.s., která je nově držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro celé portfolio výrobků. Na naše otázky odpovídal Lenka Doležalová, obchodní oddělení, POEX Velké Meziříčí, a.s.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost PENAM, a.s., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro celé portfolio svých výrobků. Na naše otázky odpovídala Ing. Eva Čičmičová, marketingová manažerka společnosti PENAM, a.s.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

11.9.2013

Představujeme společnost Niva s.r.o. Dolní Přím, která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro 1 výrobek, a to Niva 50 % t. v s. Na naše otázky odpovídala Marie

Furová, jednatelka společnosti Niva s.r.o.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

POSEDMÉ SI SPOLEČNĚ VYZKOUŠÍME, JAK HRAVĚ JDE ŽÍT ZDRAVĚ!

10.9.2013

Právě v pondělí 9. 9. 2013 byla zahájena registrace do sedmého ročníku výukového kurzu zdravého životního stylu Hravě žij zdravě. Hlavním cílem internetového kurzu je především prevence obezity a špatného způsobu životního stylu u žáků základních škol. Metodika projektu hravou formou mění nevhodné stravovací návyky, zlepšuje pitný režim a zvyšuje zájem mládeže o pohybovou aktivitu.  Soutěžní část kurzu je primárně určena pro páté třídy základních škol v České republice, nesoutěžně se ale může zapojit každý školák, který má zájem o svůj vyvážený životní styl.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Seminář Kvalitní a bezpečné české potraviny - příspěvky

Vydáno: 6.9.2013

Seminář Kvalitní a bezpečné české potraviny se uskutečnil 30. srpna 2013 v rámci odborného doprovodného programu výstavy Země živitelka 2013.

Autor: 
Bezpečnost Potravin

Stránky