Potravinářská komora České republiky

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost FUNGHI CZ, a.s., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro 1 výrobek. Na naše otázky odpovídal Ing. Jan Jemelka, technický ředitel společnosti FUNGHI CZ, a.s.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

PK ČR upozorňuje na chybu v překladu nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, která se týká označování balících plynů

Vydáno: 3.2.2014

PK ČR upozorňuje na chybu v nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Autor: 
Potravinářská komora ČR

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost České houby a.s., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro 2 výrobky. Na naše otázky odpovídal Taťána Neužilová, obchodní oddělení, České houby a.s.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Potravinářská komora ČR vydává elektronickou příručku "Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům"

Vydáno: 27.1.2014

Potravinářská komora ČR nabízí všem provozovatelům potravinářských podniků pomoc v podobě samostatných otázek a odpovědí k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, aby více přiblížila nová pravidla pro označování potravin.

Autor: 
PK ČR

Mezinárodní projekt OPEN NEW FOOD

23.1.2014

Projekt OPEN NEW FOOD je  součástí programu Leonardo da Vinci – Přenos inovací. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení povědomí a kompetencí vedoucích pracovníků malých a středních podniků (MSP) potravinářského průmyslu o možnostech spolupráce při vývoji nových potravinářských výrobků. Tím dojde k výraznému zvýšení optimalizace celého procesu a k vývoji produktů, které budou více vyhovovat požadavkům cílové skupiny. To vše bude možné díky spolupráci projektového konsorcia s mezinárodním zastoupením.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Tisková zpráva OPEN NEW FOOD

23. 1. 2014

Evropský projekt “OPEN NEW FOOD” z programu LEONARDO DA VINCI, jehož koordinátorem je španělská potravinářská asociace FEDACOVA, zvýší povědomí a kompetence vedoucích pracovníků malých a středních podniků potravinářského průmyslu v oblasti inovací.

 

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost Bidvest Kralupy s.r.o., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro široké spektrum masných výrobků. Na naše otázky odpovídal Lukáš Volf, garant nákupu, Bidvest Krlaupy s.r.o.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost BEAS, a.s., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro deset výrobků. Na naše otázky odpovídala Miroslava Valovičová, obchodní ředitelka společnosti BEAS, a.s.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora ČR

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost AGROSPOL Bolehošť, a.s., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro jeden výrobek. Na naše otázky odpovídal Ing. Pavel Kupka, ředitel společnosti, AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Stránky