Zemědělství, zemědělské podniky

Ministr Miroslav Toman zahájil výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích

Vydáno: 30.8.2013

Ministr zemědělství Miroslav Toman v Českých Budějovicích zahájil jubilejní 40. ročník Země živitelky, největší tuzemské výstavy zaměřené na zemědělství a rozvoj venkova. Slavnostního otevření se zúčastnil i prezident České republiky Miloš Zeman.

Autor: 
Ing. Dana Večeřová, Mze

Kalendář akcí - září 2013

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila mimořádnou kontrolní akci se zaměřením na falšování medů. Z celkového počtu 25 odebraných vzorků bylo 12 vzorků vyhodnoceno jako nevyhovující. U všech nevyhovujících vzorků medu laboratorní analýza prokázala parametry, které jsou považovány za důkaz falšování – záměrného přimíchávání méně hodnotných složek do medu, přičemž tato záměna obsahu se odehrává na úkor spotřebitele. Převážná část vzorků SZPI odebrala v provozovnách obchodních řetězců, které jsou významně zastoupeny na trhu v ČR.
Laboratorní analýza prokázala nevyhovující hodnoty u následujících sledovaných parametrů:
  • delta dC13 max (přidání cukrů cizích pro med – např. sirupy),
  • karamel E150d (přidání barviva, kterým se přibarvují světlé medy nebo téměř bezbarvé cukerné roztoky),
  • obsah oligosacharidů (přidání cukrů cizích pro med – např. sirupy),
  • nevyhovující aktivita enzymu diastáza,
  • nadlimitní přítomnost hydroxymethylfurfuralu (jakostní prohřešek způsobený nevhodným zpracováním).
Med je přírodní produkt, u kterého příslušná vyhláška zakazuje příměs jakékoliv jiné látky s výjimkou jiného druhu medu.
Z hlediska počtu nevyhovujících vzorků u jednotlivých výrobců jsou zjištění SZPI následující: výrobci JSG med a.s. analýza prokázala porušení právních předpisů u devíti vzorků medu, dva nevyhovující vzorky zjistila SZPI u výrobků identifikovaného distributorem – Grocery CZ s.r.o. a dále požadavkům nevyhověl jeden vzorek výrobce Alnatura GmbH. SZPI zakázala uvádět nevyhovující šarže do oběhu a s prodejci zahájí správní řízení o uložení sankce.
Důvodem mimořádné kontrolní akce byla nevyhovující zjištění z minulých kontrol a časté podněty adresované na SZPI, které se týkaly podezření na falšování medů. V roce 2012 nevyhovělo požadavkům vyhlášky téměř 50% medů, které SZPI odebrala v maloobchodní síti.
Zpracoval: Martin Štoll
 
[Přehled analyzovaných vzorků]
Velikost souboru: 23,0 KB, formát: docx

- See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/medy-v-maloobchodu-polovina-je-falsovan...

Vydáno: 29.8.2013

Kalendář nabízí vybrané akce pořádané v oboru zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie

Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie. - See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/kalendar-akci-zari-2013.aspx#sthash.cM2...
Autor: 
ÚZEI

Od nového roku bude státní dozor nad rostlinnou produkcí zastřešen jednou organizací

Vydáno: 29.8.2013

Prezident České republiky Miloš Zeman v úterý 27. 8. 2013 podepsal zákon, jímž k 1. 1. 2014 dojde k začlenění Státní rostlinolékařské správy do Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Slučovací zákon vejde v platnost vyhlášením ve Sbírce zákonů a v účinnost 1. ledna 2014.

Autor: 
Bezpečnost Potravin

Ministr zemědělství: Polské a české dozorové orgány musí spolupracovat

Vydáno: 23.8.2013

Kvalita a bezpečnost potravin a reforma Společné zemědělské politiky (SZP) byly tématem jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana a jeho polského kolegy Stanisława Kalemby. Ti se v Nitře zúčastnili zahájení 40. ročníku mezinárodního zemědělského a potravinářského veletrhu Agrokomplex a neformálního setkání představitelů Visegrádské skupiny, které bylo věnované regulaci trhu s půdou po roce 2014.

 

Autor: 
Dana Večeřová, Mze

Stránky