Zemědělství, zemědělské podniky

Irští bramboráři chtějí být konkurenceschopní s pomocí biotechnologií

Vydáno: 30.10.2013

Zástupce irských bramborářů Thomas Carpenter vyzval na konferenci v Dublinu evropskou společnost, aby prozkoumala, jak využít možnosti biotechnologií k redukci plodinových ztrát a jak zároveň předejít environmentálním obavám.

Autor: 
Biotrin

Brambory s nižším obsahem akrylamidu a jablka, která nehnědnou

Vydáno: 30.10.2013

GM brambory Innate s redukovanou tvorbou látek, které se při zpracování za vysokých teplot mohou přeměňovat na nebezpečný akrylamid, a jablka Arctic s inaktivovaným enzymem zodpovědným za oxidační procesy na řezných plochách by mohly být na trh uvedeny nejdříve v roce 2015.

Autor: 
Mgr. Dana Koubová

Zemědělci mohou letos získat 80 milionů korun ve formě Přechodné vnitrostátní podpory

Vydáno: 14.10.2013

Zemědělci mohou zasílat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) žádost o tzv. Přechodnou vnitrostátní podporu (PVP). V jejím rámci můžou získat dotace na chmel, brambory pro výrobu škrobu, přežvýkavce, na chov ovcí, koz, chov krav na maso a na zemědělskou půdu.

Autor: 
Ministerstvo zemědělství

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy

Vydáno: 14.10.2013

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) pro rok 2013 ve výši 6 068,88 korun na hektar. SAPS je plně hrazen z evropských peněz.

Autor: 
Ing. Dana Večeřová, MZe

Stránky