V České republice byl poprvé potvrzen výskyt afrického moru prasat

V České republice byl potvrzen historicky první výskyt afrického moru prasat (AMP) v populaci prasat divokých. Vyšetření prokázalo nákazu u jednoho kusu uhynulého divokého prasete na Zlínsku. Zdroj nákazy a další okolnosti jsou aktuálně předmětem šetření Státní veterinární správy (SVS). Nákazou mohou onemocnět všechny věkové kategorie prasete domácího i divokého. Není však přenosná na člověka ani další živočišné druhy.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 20. 7. 2017 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo helena.zverinova@mze.cz.

Komplexní pozemkové úpravy Zderaz - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a zřízení nebo zrušení věcného břemene

Komplexní pozemkové úpravy Zderaz - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a zřízení nebo zrušení věcného břemene

Stránky