Ministerstvo zemědělství

NAFTA – význam pro americké zemědělství

Význam severoamerické dohody o volném obchodu, známé pod zkratkou NAFTA (North American Free Trade Agreement), by neměl být při probíhajících jednáním podceňován z pohledu amerického zemědělství. Mexiko i Kanada jsou nejen významnými destinacemi pro export zemědělských komodit a potravin (cca 30 % celkové produkce USA míří do těchto zemí), ale i zdrojem některých surovin a potravin pro americké spotřebitele, kde by zavedení cel či obchodních překážek znamenalo ve svém důsledku zvýšení cen.

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.5. z 2. výzvy a opatření 3.1. z 10. výzvy OP Rybářství 2014 - 2020

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.5. z 2. výzvy a opatření 3.1. z 10. výzvy OP Rybářství 2014 - 2020

Nové administrativní posuny v českých žádostech o vývoz zemědělských produktů do ČLR

V průběhu posledních tří měsíců došlo k několika administrativním posunům v řadě českých žádostí o vývoz vybraných zemědělských produktů. Nejvýznamnější je bezesporu informace, že v dubnu 2018 ČR navštíví čínská expertní mise, která bude mít za úkol vypracovat doporučení pro vyškrtnutí ČR ze seznamu zemí s nebezpečím nemoci BSE.

Stránky