Ministerstvo zemědělství

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc prosinec 2017

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc prosinec 2017

Regionální produkty - podpora místních farmářů prostřednictvím PRV 2014–2020

Publikace zaměřující se na dotační možnosti PRV 2014-2020, aktivity CSV v regionu RO SZIF Brno, na téma krátké dodavatelské řetězce apod.

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Dílčí provozovatelské vyúčtování ceny - vodovod pro veřejnou potřebu Dolní Dvory

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Dílčí provozovatelské vyúčtování ceny - vodovod pro veřejnou potřebu Dolní Dvory

Nová čínská regulatorní opatření týkající se potravinových obalů a prostředků určených pro styk s potravinami by mohla zkomplikovat situaci exportérům

V průběhu roku 2017 byla čínskou stranou přijata nová nařízení regulující některé chemické příměsi resp. škodlivost materiálů pro výrobu potravinových obalů a prostředků určených pro styk s potravinami.

Stránky